Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skogsbruk ökar sysselsättningen på landsbygden

Skogen är en nationell angelägenhet och en del av det svenska folkets identitet. Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar och utgör en viktig länk i kedjan som håller ihop hela landet. En skogsindustri baserad på råvara av högsta kvalitet är en viktig hörnsten i den svenska ekonomin. Skogen har även andra höga värden avseende biologisk mångfald, kulturarv och rekreation för att nämna några.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Vi i Sverigedemokraterna vill fortsatt utveckla det svenska skogsbruket, men då krävs det en långsiktighet när det gäller att bruka skogen. Den ”svenska skogsbruksmodellen” med två övergripande och jämställda skogspolitiska mål – miljömålet och produktionsmålet – är det som vi anser kommer att kunna garantera ett långsiktigt och bärkraftigt skogsbruk. Därför ser vi det av yttersta vikt att arbetet med det nationella skogsprogrammet fortlöper och att regeringen undviker att fortsatt försämra skogsägarnas och skogsbrukets villkor.

För oss och Sverigedemokraterna är det viktigt att skogar som är värdefulla för natur- och kulturvården bevaras på olika sätt. Men det kan konstateras att nästan en tredjedel av Sveriges skogar är idag undantagna från skogsbruk, genom till exempelvis olika former av formellt skydd, lagstiftning eller de frivilliga avsättningar som många skogsägare gör. Då är det speciellt oroväckande med en miljöminister, Åsa Romson, som har uttryckt det som regeringens vilja att göra reservat av ytterligare 1 till 1,5 miljoner hektar produktiv skog. En sådan politik dränerar inte bara landsbygden på värdefulla arbetstillfällen och inkomster, utan undergräver den gemensamma välfärden. Vi i Sverigedemokraterna prioriterar istället skötsel av redan skyddade områden framför nya omfattande reservatsbildningar.

För närvarande pågår ett arbete inom EU med att ta fram en ny skogsstrategi. Redan i dag påverkas förutsättningarna för att bedriva en nationell skogspolitik av flera EU-direktiv och förordningar som direkt berör skogsbruket. Ifall EU får en allt för stort inflytande i dessa frågor, så leder det till ett större fokus på detaljstyrning och ytterligare byråkrati. Vi anser det därför av yttersta vikt att vi i Sverige fortsatt värnar vår nationella beslutanderätt.

Sverigedemokraterna vill verka för att skogsbruk ska kunna bedrivas över hela landet. Det handlar till exempel om sänkt skatt på drivmedel till jord- och skogsmaskiner, men även minskad byråkrati kring brukande av skog. En sådan politik får skogen att växa samtidigt som det bidrar till företagsamhet och sysselsättning på landsbygden.

Anders Forsberg (SD)

Landsbygdspolitisk talesman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel