Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En norrländsk mediaprofil har gått ur tiden

/

En känd mediaprofil, Karl-Gustaf Svensson, Sundsvall, vanligen kallad KG, har avlidit 72 år gammal. Födelseorten var Ullånger i Ångermanland. Närmast honom stod hustrun Marianne och sönerna Björn och Stefan med Birgit.

Annons
Det finns personer som genom sin personlighet och sina gärningar sätter sin tydliga prägel såväl inom som utanför den egna verksamheten. KG var en sådan person. Hans engagemang inom de intresseområden han prioriterade var framträdande.
God journalistik och utvecklad kommunikation med tyngdpunkt på demokratifrågor var ett livsrum alltifrån den journalistiska debuten i tidningen Nordsverige till viktiga positioner under 30 år inom Sverige Radio (SR) och Sveriges Television (SVT).
Några av de viktigaste hållplatserna i KG:s yrkesverksamhet sammanfattades i en vänbok till KG som utgavs när han avvecklade sitt engagemang i KVC, Kommunikationsvetskapligt Centrum, en stiftelse knuten till Mitthögskolan och vars inriktning var att utveckla främst mediautbildningen.
Vi citerar ur KVC-skriften:
50-talet: producent vid SR, med programområdena Dagens Eko och Tidsspegeln
60-talet: distriktschef i Luleå för SR och SVT med initiativ till uppbyggandet av landets första regionalradio och den första TV-redaktionen utanför storstadsområdena. Två uppmärksammade pionjärinsatser. Till 60-talet hörde också jobbet som ställföreträdande programchef vid SVT-1.
70-talet: distriktschef i Sundsvall, initierande bland annat satsningen på naturprogrammet " Naturrutan" som utvecklades till "Mitt i Naturen". Den gestaltande produktionen "Träpatronerna" var en annan uppmärksammad programserie, liksom, i nära samarbete med Gunnar Arvidsson, "Läslustan". Allsångskonserterna med Kjell Lönnå etablerades också under denna period.
80-och 90-talen: direkt underställd chefen för SVT med särskild inriktning på avtalsfrågor och omvärldsanalys av teknikutvecklingen i ett redaktionellt perspektiv. Starkt engagemang i utvecklingen av Mitthögskolan med koncentration på sitt ledarskap i KVC.
På KG:s visitkort kunde det stå TV-man, kreatör, visionär, teknikutvecklare, omvärldsanalytiker, projektledare och initiativtagare - bland annat. Det är bara att välja. Initiativen gjorde att KG satte så tydliga spår efter sig. Han skapade TV-husen i Luleå och Sundsvall och såg till att Norrland intog en framträdande plats på 1960-talets växande TV-karta. Han stimulerade sina medarbetare så till den grad att det utbröt sittstrejk i korridoren i TV-huset i Luleå när det blev känt att han skulle flytta.
I dag har utvecklingen avfolkat KG:s TV-hus i Luleå och Sundsvall. SVT:s tittares bild av Norrland är avgjort inte lika mångsidig som på den tid då KG släppte fram profiler som Thorsten Åhlander, Roland Perlström och Erik och Nils Forsgren i Luleå och i Sundsvall Gunnar Arvidsson, Herbert Söderström och Kjell Lönnå. Efter karriären inom SR och SVT började KG att plantera de små skott som visade sig bli undervegetation till Sundsvalls position som högskolestad. Det började med MY-projektet (Många medier i Y-län) och sedan föddes KVC.
KVC uppfattas av alla initierade som liktydigt med KG. Tidigare Partiveckan, nu Demokrativeckan, är tydliga spår av KG:s engagemang för att lyfta fram betydelsen av det offentliga samtalet. Vilken betydelse KVC haft för att Sundsvall i dag är en universitetsstad kommer kanske framtida historieforskare att klarlägga.
Vi som hade förmånen att få arbeta tillsammans med KG minns i första hand den som såg framtiden, hade visionerna och finna möjligheterna att genomföra projekt - även om det ibland skedde med en beslutsamhet som fick oss att dra efter andan.
Börje Alström
Börje Dahlin
Sven Jansson

Mer läsning

Annons