Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Karl-Axel Nordlund har avlidit

Prosten och leg. psykoterapeuten Karl-Axel Nordlund, Sollefteå, har avlidit i en ålder av 74 år. Närmast anhöriga är hustrun Siv och barnen Annette, Anders och Mia med familjer.

Annons
Karl-Axel Nordlund var en förgrundsgestalt när det gäller utvecklingen av kyrkans själavård och psykoterapi inom Härnösands stift. Som själasörjare, terapeut och handledare har han mött många människors behov. Samtidigt har han som utbildare och författare påverkat och inspirerat många till fördjupning och vidareutveckling av både den teoretiska grunden och metoderna inom kyrkans själavård och psykoterapeutiska verksamhet.
Efter uppväxt i Örnsköldsvik började Karl-Axel Nordlund sina teologiska studier vid Teologiska seminariet i Lidingö och blev pastor i Svenska Missionsförbundet 1953. Efter fortsatta studier i Uppsala blev han prästvigd i Härnösand 1960 av biskop Ruben Josefsson. Som församlingspräst tjänstgjorde han i Åre och Säbrå och kom sedan som komminister och sjukhuspräst till Sollefteå 1968. Redan då hade han inlett sin fortbildning i själavård och psykoterapi vid S:t Lukasstiftelsen och senare i Uppsala och Umeå, vilket ledde till legitimation som psykoterapeut. Det var genom sättet att bruka dessa dubbla kompetenser som präst och psykoterapeut han haft sitt unika inflytande.
Från slutet av sextiotalet skapades i Sollefteå genom Karl-Axel Nordlund stiftets tredje mottagning för psykoterapi, själavård och familjerådgivning. 1976-1996 drevs denna mottagning av Stiftelsen Sollefteå Rådgivningsbyrå. Genom hans analys av de dagsaktuella behoven skedde sedan en inriktning på familjerådgivning i samarbete med Vårsta i Härnösand. Hans erfarenhet och klarsynthet betydde mycket för stiftets arbete med inriktning och prioriteringar på detta område.
Vid stiftskonventet och prästmötet 1994 var Karl-Axel Nordlund preses och skrev till detta möte en viktig avhandling med titeln "Existentiella frågor i själavården". I en överraskande formulering skriver han att motsatsen till meningslöshet inte är mening men hopp hopp i betydelsen av inre förankring. Boken öppnar för de frågor som tillvaron ställer till alla. Både vid detta medarbetarmöte dit församlingarnas arbetslag inbjudits och ute i stiftets församlingar medverkade han till en fördjupad syn på kyrkans uppdrag i själavården. Det handlade om ett förhållningssätt och en lyhördhet för människors behov. De sista åren i aktiv tjänst arbetade han som stiftsadjunkt med dessa frågor.
Som pensionär skrev Karl-Axel Nordlund en intressant biografi om Gösta Nordquist, som var pionjär för samspelet mellan psykoterapi och själavård i Härnösands stift. Boken kom 2002 i Stiftshistoriska sällskapets skriftserie. Titeln är som en rubrik också för Karl-Axels livsgärning: "Med engagemang och lyhördhet".
Det sista som blev utgivet av Karl-Axel Nordlund var hans text- och bildkommentarer till Pär Anderssons akvareller utifrån Johannes uppenbarelse som kom i fjol. Lågmält men själavårdande tolkar han siarens ord om att "tiden är ute" och "det skall inte mer bli natt".
Karl-Johan Tyrberg
biskop emeritus i Härnösand

Mer läsning

Annons