Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minnesord Bengt-Olof Ytterbom

Annons
Advokat Bengt-Olof Ytterbom, Indal, har avlidit i en ålder av 80 år. Hans närmaste är makan Anna-Stina och dottern Catharina med familj.
***
Bengt-Olof Ytterbom var den begåvade bondpojken, som efter studentexamen vid Fjellstedska skolan i Uppsala läste juridik och blev advokat i Sundsvall, men som bodde kvar på sin fädernegård i Indal, en gård som gått i släkten sedan 1500-talet. Han inte enbart bodde där utan engagerade sig vid sidan av advokatverksamheten mycket aktivt för sin bygd inom kommunpolitiken och kyrkan som företrädare för centerpartiet, som han tillhörde allt sedan ungdomsåren.
Före Indals-Lidens kommuns uppgående i Sundsvall var han bland annat kommunfullmäktiges ordförande där. Sedan följde många år som ledamot av Sundsvalls kommunfullmäktige, där han med stort kunnande kraftfullt engagerade sig i olika kommunala frågor, inte minst sådana som gällde landsbygden i allmänhet och hans kommundel i synnerhet.
Hans engagemang för den egna bygden och hans kyrkliga intresse gjorde att han under många år var ledamot av Indals kyrkofullmäktige och kyrkoråd. I båda dessa var han vissa tider ordförande. Hans arbete för kyrkan var omfattande och bland annat kom sockenstugan, som nu betyder så mycket för kyrkans verksamhet, att överföras från kommunen till Indals församling tack vare hans insatser. När han lämnade sina kyrkliga uppdrag utsågs han till hederskyrkvärd. Han tillhörde under många år även domkapitlet i Härnösands stift.
Hans vaktslående om landsbygdens intressen och näringar gjorde att han även engagerade sig i skogsägar-rörelsen, vilket ledde till att han en tid var ordförande i Medelpads Skogsägareförening, som numera ingår i Norrskog.
Bengt-Olof Ytterbom var en synnerligen kunnig person som noga satte sig in i de frågor han hade att ta ställning till. Han var en mycket kraftfull företrädare för sin bygd och för centerpartiet och han framträdde och argumenterade på ett sätt som ingav förtroende och respekt även bland dem som inte till fullo delade hans åsikter.
Indal, center-rörelsen och kyrkan har förlorat en god företrädare, som hann uträtta mycket och som många känner stor tacksamhet mot. Minnet av Bengt-Olof Ytterbom är den kraftfulle förtroendemannen, den gode rådgivaren och den trofaste vännen.
Bertil Bäckwall och Martin Olsson

Mer läsning

Annons