Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Till minne av Björn A Björner

Annons
Björn A Björner, Härnösand, har avlidit i en ålder av 80 år. Hans närmaste är makan Margit samt döttrarna Kristina och Maria med familjer.
***
Björn A Björner har överraskande lämnat oss. Vi som träffade honom så sent som i februari gladde oss åt att få träffa den för oss bekanta humorfyllda mannen med glimten i ögat.
Visserligen kände han sig lite "skraltig" men pigg och nyter och framför allt klar i huvudet förde han glada samtal med många av sina gamla vänner och bekanta. Bestörtning och saknad grep oss därför när vi fick nyheten att Björn stilla somnat in natten till måndag den 28 februari.
Björn var son till bankkamrer Joel med maka Anna, bördiga från Strinne respektive Utnäs.
Han växte upp i Sundsvall, där fadern var verksam i Sundsvallsbanken, tog studenten 1944, reservofficersexamen 1946 och folkskollärarexamen 1948. Han tjänstgjorde därefter i många år som lärare i Strinne, Lockne och Lugnvik.
Björn byggde vidare på sin folkskollärarexamen med akademiska betyg. Ett år var han lärare på Ådalsskolan, innan han fick en tjänst på Herrskogsskolan. Där blev han sedan rektor inom Herrskogs kommunförbund.
Inför kommunsammanläggningen 1974 anförtroddes han att vara sekreterare för den utredning av skolfrågor och kulturell verksamhet som gjordes. Speciella frågor för honom var de som rörde grundskolan. Utredningen blev mycket uppmärksammad och värdefull för planeringen och samordningen i den nybildade Kramfors kommun. Själv blev Björn dess förste skolchef, som han var till sin pensionering 1989.
Skolchefsarbetet blev slitsamt trots stödet från ett duktigt men för litet kansli, men Björn fann ändå tid att tala med alla dem som sökte honom med både problem och idéer. Lugnt och vänligt samarbetade han med sin närmaste personal och anställda inom kommunens talrika skolor, väl insatt och engagerad med sin långa erfarenhet från lärar- och skolledararbete i utbildningens tjänst, och med ett särskilt intresse för elevvården. För sina skolledarkolleger var han en god, hjälpsam och underhållande vän och ett stöd i arbetet för skolan.
Björn var även engagerad i Rotary, både i Kramfors och Härnösand, liksom i Frimurarlogen i Härnösand.
Utanför skolans värld hade Björn ett stort intresse för friluftsliv och naturupplevelser. Detta realiserade han genom att i mitten på 1950-talet köpa och förfrakta en timrad gård till familjens sommarö i Saltsjön, där byggnaden förvandlades till ett gediget boningshus på öns högsta punkt. Björn, hustrun Margit och döttrarna Kristina och Maria tillbringade här en stor del av sin lediga tid på sommarhalvåret.
Björn var också aktiv i Saltsjöns Sportstugeförening, särskilt efter initierandet av föreningens pånyttfödelse 1995 som kassör och sekreterare.
Saknaden bland släktingar, vänner och Saltsjöbor är stor.


Vännerna
Mats Wiman
Sten Brinkmalm

Mer läsning

Annons