Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Slanta upp för en bättre kontanthantering – en förutsättning för att hela Sverige ska leva

De senaste åren har kontanterna minskat kraftigt i omlopp till förmån för digitala lösningar; fler bankkontor stängs ned och allt färre av de kontor som finns kvar erbjuder kontantservice. 

Den snabba samhällsutvecklingen har lett till att kontanthanteringen har blivit problematisk för många företagare, särskilt för de som är verksamma på landsbygden, enligt Företagarna och Butikernas rapport. 

Men trots att företagare upplever problem med kontanthanteringar och att kontanterna successivt minskar, så kommer kontanter att utgöra en del av betalkedjan framöver och företagare behöver därför ha möjligheter att hantera kontanter i sina verksamheter. Kontanter är dessutom nödvändiga för flera grupper i samhället vilket gör att den snabba omställningen än mer problematisk.

Antalet bankkontor minskar i Västernorrland. Det påverkar såklart inte enbart företagare, utan även privatpersoner och civilsamhälle. Det är just denna utveckling som gör kontanthanteringen kostsam och otrygg, där lokala företagare idag får bära ett väldigt stort ansvar.

När den fysiska infrastrukturen som ska underlätta kontantflödet monteras ned och samtidigt som allt färre bankkontor och serviceboxar finns kvar i de lokala orterna ökar kostnaderna för företagen att växla in och köpa kontanter. 

Företagare på landsbygd anger att avståndet till inlämningsställen är tre gånger mer problematiskt jämfört med företagare i städerna – det är ohållbart. Mängden kontanter minskar successivt i samhället och vi kan mycket väl vara på väg mot ett kontantfritt samhälle på sikt. Men vi behöver stärka infrastrukturen här och nu och därmed skapa rätt förutsättningar för företagare att hantera kontanter.

Den digitala infrastrukturen behöver fortsätt utvecklas för att bredbandssatsningar ska nå ut till hela Sverige, särskilt på glesbygden. I de delar av Västernorrland där den grundläggande digitala infrastrukturen saknas eller är otillräcklig är tillgängligheten till grundläggande betaltjänster oftast dålig, både vad gäller kontanter och digitala alternativ.

Minimera ansvarsfördelningen för kontanthanteringen. Riksbanken bör åter få det övergripande ansvaret för att kontanthanteringen ska fungera tillfredsställande.

Ökade resurser till länsstyrelserna. Det är viktigt att länsstyrelserna har tillräckliga resurser för att bevaka och vid behov stärka de grundläggande betaltjänsterna så att de motsvarar samhällets behov och stötta lokala initiativ. Det finns flera goda exempel där företagare själva startat en form för hantering av kontanter lokalt, vilka fått finansiering via länsstyrelserna.  

Cash är kanske inte längre king. Men det är fortfarande en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva. Det är dags att slanta upp för att kontanthanteringen ska fungera. 

Joakim Sjöstedt, regionchef för Företagarna Västernorrland

Günther Mårder, vd Företagarna 

Bengt Hedlund, vd Butikerna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel