Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Socialsekreterare under hårt tryck – individ- och familjeomsorgen är i ett vägskäl

Det kommunala uppdraget att utföra en tuff myndighetsutövning för barns rättigheter, vuxna som missbrukar och att vara den yttersta tryggheten i socialförsäkringssystemet för individer och familjers ekonomi ställer stora krav på de socialsekreterare som ska hantera dessa frågor. Men det kräver också politiskt mod för att möta samhällsförändringarna och samtidigt skapa framtidstro för att behålla och utveckla socialsekreterarnas kompetens och arbetsmiljö.

För Plus-kunder: Färre behöver försörjningsstöd i Timrå – tack vare bra företagsklimat

I Timrå har 66 procent av socialsekreterarna mindre än två års erfarenhet på sin nuvarande tjänst vilket speglar många kommuners individ- och familjeomsorg (IFO). Att arbeta som socialsekreterare med myndighetsutövning är ett mångsidigt arbete som är roligt, givande, men också svårt, komplext och extremt känslomässigt krävande. En stor del av arbetet består av att härbärgera andra människors svåra känslor och frustration. Socialsekreterarna beskriver att stressymptom som sömnlöshet, oro och ångest är förekommande hälsotillstånd. I Timrå har vi försökt möta detta med en tydlig viljeinriktning och arbetar hårt för att stärka socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö.

Cirka 30 kommuner blir utvecklingskommuner som gemensamt finansierar tre projektår. Detta är något både Timrå och Sundsvall är intresserade av.

Andra viktiga utvecklingsområden är att fokusera på förebyggande insatser för att våra målgrupper ska få bra och snabbt stöd för att förhindra långvarigt utanförskap, vilket är både humant och kostnadseffektivt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver just nu en fråga som känns oerhört central. SKL menar att det finns alldeles för lite forskning om vad som är framgångsrikt arbete med personer i försörjningsstöd. Effekterna av ett lyckosamt arbete påverkar också andra delar av IFO på ett sätt som är oerhört intressanta och helt i linje med det SKL vill uppnå.

För Plus-kunder: Historisk ökning av orosanmälningar om barn som far illa i länet: "Allt fler våldsärenden"

Ett sådant arbete skulle också påverka andra kommunala och myndigheters kostnader positivt det vill säga extremt stora samhällsvinster. SKL försöker nu hitta finansieringsformer och ett är att cirka 30 kommuner blir utvecklingskommuner som gemensamt finansierar tre projektår. Detta är något både Timrå och Sundsvall är intresserade av för att få igång en stark förändringsprocess och också bygga en stark IFO ute i landet.

En absolut nyckelfaktor är också att IFO har ett stort inflytande över sina utmaningar, till exempel hur kommunerna omsätter arbetsmarknadspolitiken. Ett bra exempel är den statliga åtgärdsanställningen extratjänsterna som är omsatt så genomgripande att Timrås arbetsmarknadsenhet är nationellt ledande i den frågan.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

De framgångsrika kommunerna har valt att slå ihop socialtjänsten eller bara IFO med arbetsmarknads- och integrationsfrågorna. Kan bara konstatera ett extremt stort värde för det sättet att organisera sig som bland annat lett till goda ekonomiska resultat. Ett exempel är Timrås prognos för försörjningsstöd som är 11,5 procent lägre i jämförelse med 2016 och prognosen för IFO är hela 10 procent bättre än 2016.

Vi kommuner som vill något med IFO är just nu i ett vägskäl, satsa eller hamna i nationell skugga, valet är med andra ord lätt. 

Ronny Rönnbäck

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg, Timrå kommun

Läs också:

Varför skuldbelägga oss föräldrar som vill göra det bra för våra barn?

Vi betalar för att känna oss trygga och få guldkant

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel