Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Städerna måste gå före om vi ska nå klimatmålen

Annons

Med FN:s globala klimatavtal COP21 har vi nu en internationell överenskommelse som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader. Det är ett historiskt beslut. Men det är vad världen gör nu de kommande åren, som blir helt avgörande för klimatet. Framför allt spelar städerna en mycket viktig roll i detta.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

I en färsk undersökning utförd av Cint, på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, uppger 80 procent av svenska befolkningen att de tycker det är viktigt att politiker på nationell nivå och i kommunerna satsar hårdare på hållbar stadsutveckling för att lösa klimatfrågan. Det handlar till stor del om att möjliggöra för stadsinvånarna att minska sina klimatfotavtryck. Det som invånarna, enligt WWFs undersökning, tycker är viktigast att städerna satsar på är bättre möjligheter att resa kollektivt och att matsvinnet i skolor, sjukhus och äldreboenden minskas. Det är två exempel på åtgärder som är mycket bra för stadens beslutsfattare att satsa på ur klimatsynpunkt.

Över hälften av världens befolkning bor i dag i städer och står för över 70 procent av alla koldioxidutsläpp. Urbaniseringen sker i rask takt; inom en generation kommer nästan tre fjärdedelar av världens människor att bo i städer. Stadsinvånarna har alldeles för stora koldioxidfotavtryck – och konsumtionen av energi ökar, när den istället måste börja bli lägre.

Städerna har en enorm potential att vara en del av lösningen för klimatet. Här kan svenska städer och kommuner spela en viktig roll som ledstjärnor i ett internationellt perspektiv. Regeringen vill att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Sveriges kommuner är redan nyckelspelare i landets klimatarbete och deras klimatmål är i många fall betydligt mer ambitiösa än de nationella målen.

Ett stort ansvar vilar på världens städer. Därför måste alla tillsammans agera nu – om vi ska begränsa klimatförändringarna till väl under 2 grader. Städerna måste snabbt göra sig fossilfria och skapa:

• Ambitiösa åtaganden och åtgärder för en övergång till 100 procent förnybar energi

• Åtgärder för en klimatsäker framtid där hållbara lösningar för stadsinvånarnas behov av framför allt mat, vatten och energi säkras

• Klimatsmarta lösningar för boende, transporter, mat och övrig konsumtion som gynnar ett lågt klimatfotavtryck från stadens invånare.

Städerna måste säkerställa att deras totala klimatfotavtryck inte är större än vad som ryms inom ramen för en planet. WWF och vi, som alla är deltagare i WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge, vill vara med och bidra till detta och dela med oss av goda exempel för en hållbar framtid och inspirera andra städer världen över att minska sitt och sina invånares klimatfotavtryck.

Håkan Wirtén

Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Katarina Luhr (MP)

Miljöborgarråd, Stockholm – som ska vara fossilbränslefritt senast år 2040

Ulf Kamne (MP)

Kommunalråd, Göteborg – som satt klimatmål utifrån ett konsumtionsperspektiv och ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser under 1,9 ton per invånare och år 2050

Ulf Nymark (MP)

Vikarierande kommunalråd, Lund – 100 procent fossilfri kommunal verksamhet 2020

Hans Lindberg (S)

Kommunalråd, Umeå – som har Europas mest miljöengagerade befolkning och kandiderar till Europas miljöhuvudstad 2018

Mathias Bohman (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby – som installerar laddstationer för elbilar

Bo Frank (M)

Kommunalråd, Växjö – som bygger energieffektiva trähus

Lennart Bondeson (KD)

Kommunalråd, Örebro – som arbetar aktivt med hållbara och klimatsmarta kapitalplaceringar och gröna obligationer

Carina Knorpp (L)

Ordförande i miljöutskottet, Sollentuna – kommunen där jorden räcker till

Heléne Fritzon (S)

Kommunalråd, Kristianstad – som satsar på 100 procent förnybar energi i egen verksamhet 2020

Jimmy Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna – som satsar på egenproducerad vind- och solkraft

Helena Stenberg (S)

Kommunalråd, Piteå – från ledande forskning inom förnybar energi till goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen

Torbjörn Nilsson (MP)

Miljönämndsordförande, Karlstad - som baserar sin fjärrvärmeproduktion helt på förnybart bränsle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel