Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stoppa avvisning av unga afghanska flyktingar från Sundsvall till Afghanistan

Annons

Trots en del framgångar i utvecklingen i Afghanistan, främst genom ökade utbildnings- och hälsoinsatser så har den pågående våldsamma konflikten eskalerat det senaste decenniet. Situationen är mycket oroande.

UNAMA, United Nations Assistance Mission to Afghanistan, rapporterar att det dödades 2 754 civila i kriget under 2012, att jämföra med 3 021 året före. Ytterligare minst 4 805 civila skadades, vilket är nästan 300 fler än 2011. Andelen kvinnor och flickor bland de dödade och skadade ökade med 20 procent. Civilbefolkningens situation är mycket svår i stora delar av landet där många lider under våld och fattigdom.

Tillbakadragandet av internationell trupp påbörjades nyligen, en process som ska vara avslutad år 2014. Situationen är mycket osäker då vi inte vet om detta kommer att resultera i en fredsprocess med talibanerna på bekostnad av kvinnors rättigheter eller om ett nytt inbördeskrig kommer att bryta ut. Den afghanska armén är inte tillräckligt stark och vi är mycket osäkra på om de kommer att kunna hålla tillbaka en återtalibanisering. I detta sammanhang är Pakistans agerande något som oroar då gränsen är oklar mellan länderna. Många i talibanrörelsen kommer till Afghanistan från Pakistan där de utbildat sig. Det finns en oro att talibanerna tänker att väst har klockorna medan de har tiden på sin sida och därmed väntar ut trupptillbakadragandet. Men vad kommer att hända sedan?

Nu dras också det internationella biståndet ned även om den svenska regeringen satsar stort på biståndet till Afghanistan. Det minskade internationella engagemanget riskerar förvärra situationen än mer. Under de senaste tio åren har befolkningen ökat kraftigt. I praktiken betyder detta att det råder stor brist på bostäder, arbete, mat och vatten. Kriminaliteten ökar i fattigdomens och krigets spår, rättssäkerheten är bristande och det allmänna säkerhetsläget försämras kontinuerligt.

Det blir nu särskilt problematiskt att Migrationsverket beslutat att över en natt gripa tre av de utvisningshotande ensamkommande barnen eller unga männen i Sundsvallsområdet. Får man verkligen agera på detta sätt? Trots ökande osäkerhet och ett eskalerat krig med ett stigande antal civila offer riskerar nu dessa unga män att skickas "hem" av Migrationsverket, sannolikt till Kabul. I många fall har de inte någon anknytning i form av familj eller socialt nätverk där, vilket är en förutsättning för att klara sig. Det handlar då oftast om att tigga sig fram eller ansluta sig till kriminella nätverk i staden.

Migrationsverket menar att hela landet inte är drabbat av kriget, utan anser att en del provinser är säkra. Flyktingsituationen i Kabul är dock mycket problematisk. Men om flyktingar avvisas till andra platser i landet än där de kommer från skapas internflyktingar vilket ytterligare kan bidra till destabiliseringen av landet.

Vi är ingen asylorganisation men som en biståndsorganisation med över trettio års erfarenhet av att arbeta i Afghanistan oroas vi i Svenska Afghanistankommittén av avvisningarna av framförallt unga afghanska män. Afghanska myndigheter har dessutom under en längre tid tydligt vädjat om att frivilligt återvändande, återsändande och repatriering ska ske i en takt som medger ett värdigt mottagande och inte motverkar ansträngningarna för landets återuppbyggnad. Avvisningarna försvårar i praktiken landets svåra vandring mot stabilitet och en framtid i fred. Vi vädjar därför till Migrationsverket om att göra halt i denna fråga och låta flyktingarna återvända till sina hem i Sundsvall.

Det saknas för närvarande gynnsamma förutsättningar för återvändande, både i Kabul och i stora delar av övriga landet, och Migrationsverket bör därför överväga att använda så kallade verkställighetshinder, det vill säga vänta med att utföra eventuella avvisningar under rådande omständigheter. Stoppa därför alla avvisningarna av våra medmänniskor till Afghanistan!

Anna Westin, ordförande i Sundsvalls Afghanistankommitté

Karin Israelsson, kassör och ledamot i Sundsvalls Afghanistankommitté

Reza Payandeh, ledamot i Sundsvalls Afghanistankommitté

Siv Persson, ledamot i Sundsvalls Afghanistankommitté

Birgitta Sundborg, ledamot i Sundsvalls Afghanistankommitté

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel