Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Storbritanniens EU-medlemskap ligger i Sveriges intresse

Annons

En av de stora frågorna under 2016 blir Storbritanniens relation till EU. Enligt en opinionsundersökning, som publicerades nyligen i The Independent, vill för första gången en majoritet av britterna att landet ska lämna EU. Det är dags att Sveriges regering blir en aktiv aktör i arbetet för att reformera EU och för att undvika Brexit.

Det är ett vitalt svenskt intresse att Storbritannien stannar i EU. Britterna står upp för frihandel och marknadsekonomi och är en viktig EU-partner för Sverige. Bakom den ibland väl yviga brittiska kritiken finns också verkliga problem som är värda att ta på allvar. Vi ser därför med oro på den svenska regeringens passivitet och vilsenhet i EU-politiken.

En av de frågor som David Cameron lyfter rör hur icke-euroländers inflytande i EU-samarbetet ska säkras. Vissa euroländer strävar mot ökad centralisering av den ekonomiska politiken. Vår bedömning är i stället att ett antal EU-länder behöver strukturreformer. Om eurozonen ändå går i mer centralistisk riktning är det viktigt även för Sverige att det inte påverkar övriga EU-medlemmars möjlighet att påverka frågor som inte handlar om euron – och att beslut som rör eurozonen inte blir bindande för Sverige.

En annan fråga rör den formulering i fördraget om den Europeiska unionen där det slås fast att EU-arbetet alltid syftar till mer samarbete (”ever closer union”). Sverige bör stödja att formuleringen förändras eller utmönstras. På vissa områden behövs ett närmare samarbete. På andra områden bör EU dra sig tillbaka och lämna större utrymme åt medlemsstaterna. Alla medlemsstater rör sig inte heller i samma riktning i samma hastighet.

Genom Lissabonfördragets bestämmelser om ”gula kort” fick nationella parlament en tydligare roll i EU-samarbetet. Cameron vill bygga vidare på det och ge nationella parlament ett ”rött kort”, så att ett visst antal nationella parlament ska kunna stoppa ett lagförslag. Ett utökat inflytande för nationella parlament kan leda till ett stärkt stöd för EU i Storbritannien. Därför bör den svenska regeringen vara positiv. Det förutsätter samtidigt att vi gör vår hemläxa i Sverige och överväger hur vi ska förhålla oss till eventuella utökade påverkansmöjligheter för riksdagen. Hittills har den svenska linjen varit att det är regeringen som ensam företräder Sverige i EU, medan riksdagen har möjlighet att påverka genom regeringens samråd med EU-nämnden och överläggningar med riksdagsutskotten.

David Cameron kräver vidare att EU ska öka sin konkurrenskraft genom att minska regelbördan. På detta område har Storbritannien och Sverige gemensamma intressen. Den svenska regeringen bör i princip se positivt på brittiska förslag om färre och enklare regler.

Sverige bör underlätta för ett fortsatt brittiskt EU-medlemskap, eftersom vi har många gemensamma utgångspunkter i EU-arbetet. Dessutom ligger flera av de brittiska kraven tydligt i Sveriges intresse. Sveriges regering måste arbeta kraftfullt för viktiga reformer och mot ett brittiskt utträde.

■■ Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon? Ladda ner Sundsvall Tidnings nya app här, till Iphone eller till Android!

Andreas Norlén

Ordförande (M) i riksdagens konstitutionsutskott

Karin Enström

Vice ordförande (M) i riksdagens utrikesutskott

Ulrika Karlsson

Gruppledare (M) i riksdagens EU-nämnd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel