Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stort bråk om svensk vattenkraft

Ett bråk om vattenkraften delar Sverige i två läger.

På ena sidan står kraftbolagen – på andra miljöorganisationer och myndigheter som jobbar med miljö.

– Det handlar om ekonomiska intressen från bolagens sida, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Konflikten blossade upp i oktober. Då presenterade regeringens vattenverksamhetsutredning ett delbetänkande som föreslår att Sveriges vattenkraftverk ska genomgå en ny miljöprövning – som att de är nya verksamheter.

Ett delbetänkande kraftbolagen sätter sig emot.

Syftet med utredningen var att regeringen ville se över reglerna för vattenkraft, eftersom vattenkraftverken följer regler som är nästan 100 år gamla. De flesta verk byggdes innan miljöbalkens tillkomst.

– Detta förslag innebär att alla kraftverk ska prövas på nytt mot miljöbalken. Och det har blivit ett ramaskri från kraftsidan, säger Christer Borg.

Delbetänkandet har varit ute på remiss. Runt 115 svar har kommit in – och delar Sverige i två läger.

Eon, Fortum, Vattenfall, Statkraft (som alla har verksamhet i länet), Svensk energi och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin är emot en ny prövning av vattenkraftverk. Medan Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Västernorrland i huvudsak är för vattenverksamhetsutredningens förslag. Liksom Älvräddarna.

Rent konkret innebär en ny prövning mot miljöbalken tuffare krav på vattenkraftbolagen. Till exempel krav på fiskevägar. Vilket i sin tur innebär ökade kostnader och minskad elproduktion, eftersom kraftverk kan behöva byggas om och släppa på vatten som annars dämmas upp.

Både stora och små verk drabbas.

– I Västernorrland förekommer mest storskalig vattenkraft. Min uppskattning är att en till två procent av deras energiproduktion berörs, säger Christer Borg.

Han fortsätter:

– Men det finns mycket på plussidan. Vi kan få livskraftiga stammar havsöring och lax. Och det finns enorm potential för fisketurism.

Men energibolagen tycker att det är att gå för långt att kräva ny prövning av alla vattenkraftverk. Branschorganisationen Svensk energi skriver i sitt remissvar att "av samhällsekonomiska skäl, målet om förnybar energi och av hänsyn till verksamhetsutövarna är det direkt olämpligt att öppna upp för en fullständig ny prövning som om verksamheterna vore obefintliga".

Gun Åhrling-Rundström på Svensk energi kan inte uttala sig om vad utredningens förslag skulle innebära för verken i just Västernorrland.

– Men för vattenkraften i stort kan det leda till vad som helst. En del kraftstationer kanske inte kan bedriva verksamheten vidare, eller så får de begränsa produktionen, säger hon och fortsätter:

– Det här skapar stor oro.

Svensk energi föreslår i stället att utveckla systemet för omprövning.

– Vi tror att skärpta miljökrav och bevarad vattenkraftproduktion kan gå hand i hand. Kraftverken jobbar redan mycket med miljöförebyggande åtgärder, säger Gun Åhrling-Rundström.

Peter Stedt på Vattenfall, som driver bland annat Bergeforsens kraftverk, är inne på samma spår.

– Förslaget skulle för oss innebära en produktionsförlust på fyra terawattimmar i landet per år, för det vatten man måste släppa förbi. Det är mycket el. Det finns bättre metoder för miljöförbättring kring kraftstationerna.