Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allemansrätten – vad säger lagen?

Vår allemansrätt ger oss rätt att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär och svamp. Det krav som ställs i gengäld är att visa hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor.

Annons

Får man tälta i naturen?

Ja man får tälta något enstaka dygn. Viktigt att tänka på är att inte störa markägaren eller skada naturen. Slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära någons hem.

Vad gäller om man vill sätta upp flera tält?

Det är tillåtet att tälta med ett par, tre tält under något. Om man däremot tältar i stora grupper med många tält behövs markägarens tillstånd. Eftersom risken för markskador och sanitära olägenheter är större då.

Vad gäller för husvagn och husbil?

Rastplatser är främst tänkta för tillfällig rast och vila. Grundregeln är att man får stanna i högst 24 timmar med husvagn eller husbil. Det gäller för rastplatser och skyltade parkeringsplatser längs allmän väg på vardagar. På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag. Om andra regler gäller med stöd av lokala trafikföreskrifter ska det stå på en tilläggstavla under parkeringsmärket vid rastplatsen.

Vad säger lagen om camping i terräng?

För att skydda naturen får man inte köra in med motorfordon på barmark i terrängen inte heller husvagn eller husbil. Det är inte tillåtet att köra ut på strand, äng, hagmark eller annan naturmark. Lagen gäller även för markägaren själv. En markägare kan inte ge tillstånd att köra ut i terrängen på den egna marken. Praktiskt taget all naturmark är terräng i lagens mening.

Källa: naturvardsverket.se

Mer läsning

Annons