Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnhabiliteringen slår larm om arbetsmiljön

Annons
Flytten till Sundsvall ställdes in. Men problemen på barnhabiliteringen i
Härnösand är långtifrån över.
Nu griper arbetsmiljöinspektionen in efter larm från arbetsplatsen om dålig
psykosocial arbetsmiljö.
Det hänger sparkrav över dem som de inte vet innebörden av. Vi ser
allvarligt på det här. Det underminerar deras arbetstrygghet och
framtidstro, säger arbetsmiljöinspektör Efva Åström som kräver ordentliga
besked från arbetsgivaren landstinget.
Det är skyddsombudet på barn- och ungdomsneurohabiliteringen vid sjukhuset
i Härnösand som begär hjälp från myndigheten.
Kritiken handlar om successiva försämringar i den psykosociala arbetsmiljön
med utgångspunkt i vakanta specialisttjänster, sjukskrivningar,
vikariebrist, brist på god handledning och för stora ansvarsområden.
Problemen växer på grund av oron för neddragningar.
Detta gäller trots kovändningen i maj då den ansvariga överläkaren
AnnaCarin Engström först meddelade förslag att flytta all verksamhet till
Sundsvall och dagen därpå meddelade att någon flytt absolut inte är
aktuell.
Efva Åström är inte nöjd med arbetsgivarens besked hittills, varken
muntliga eller skriftliga. Nu utfärdas en formell underrättelse om
eventuellt föreläggande enligt arbetsmiljölagen.
I nästa steg kan landstinget hotas med vite. Tonen skärps alltså.
Absolut. De ska yttra sig inom tre veckor. Vi har inte tänkt att det ska
dröja så länge innan det kan bli lite bättre reda.
Det är svårt när de har sparkrav på sig. Det är väldigt svårt att veta
var regnmolnet stannar upp så att de kan börja fälla upp paraplyet på rätt
ställe, uppger Efva Åström.
Önskemålet i Härnösand är att man särskilt ska utreda hur
arbetsbelastningen fördelas mellan Sundsvall och Härnösand. Ett konkret
förslag är också att koppla in företagshälsovården eller någon annan extern
resurs.
Sparkravet på barnhabiliteringen i Härnösand och Sundsvall ligger totalt på
fyra miljoner kronor.
Flyttförslaget i maj väckte häftiga politiska reaktioner både i landstinget
och i Härnösands kommun.
Klas Leffler
0611-554830klas.leffler@tidningen.to

faksimiler?
TÅ 4/5 och 6/5

fakta/barnhabiliteringen
Tio personer jobbar på barnhabiliteringen i Härnösand med ungefär 140 svårt
handikappade barn och ungdomar och deras familjer.
Barnen har olika neurologiska funktionshinder som utvecklingsstörning,
cp-skador, autism och muskelsjukdomar. Besvären är oftast medfödda. Många
är multihandikappade.
Habiliteringens uppgift är att utreda och ställa diagnos och via team
erbjuda hjälp och stöd så långt det går.

Mer läsning

Annons