Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

BIC i kris redan i fjol

/

Mycket tyder på att utvecklingsföretaget BIC i Timrå befann sig i en ekonomisk kris redan under förra året. Allt hängde på om Timrå kommuns stora projekt Entreprenör Timrå skulle förlängas för 2006 och framåt. I så fall kunde man skjuta obeståndet framför sig. När Entreprenör Timrå inte förlängdes tvingades BIC ta ett lån från Nordea och ta upp orealistiska fordringar på tillgångssidan för att kunna ro iland årsbokslutet för 2004.

Annons
Det är den rimligaste förklaringen till att skillnaden mellan bokslutet 2004 och kontrollbalansen per den sista maj visar så stora olikheter. Den orealistiska värderingen av BIC:s fordringar på olika projekt och kunder framgår av den kontrollbalans som gjordes inför bolagets extra bolagsstämma. Det egna kapitalet som var 481 000 kronor i bokslutet följde med i den löpande redovisningen under hela våren. Men när kontrollbalansen görs så är bolagets kapital plötsligt negativt, minus 278 000 kr.

Böt revisor
Mitt i verksamhetsåret 2004 byter också bolaget ut sin revisor. Ingen vill svara på vad anledningen är men det ser onekligen konstigt ut att den revisor som tjänat bolaget genom åren ända från starten 1995 plötsligt avpolletteras och ersätts med en revisor från en annan revisionsbyrå vid bolagsstämman i juni.
Näringslivschefen i Timrå kommun Bill Bengtsson som sitter i styrelsen för BIC har fått frågan av ST vad som motiverade den helt nya, lägre, värderingen av bolagets kundfordringar under maj i år. Den värderingen är en mycket stor anledning till den drastiska försämringen. Likaså tycks BIC tillgodoräknat sig upparbetade fordringar i en omfattning som kraftigt måste minskas i kontrollbalansen, jämför med bokslutet.
Detta framgår av de handlingar som presenterades vid den extra bolagsstämman den 15 augusti då BIC begärde stora tillskott från ägarna, kommunerna, för att klara en likvidation utan konkurs.
Med annat ordval skulle det kunna uttryckas som att bokslutet 2004 innehöll mycket luft, så mycket att bolaget höll sig flytande fast det egentligen tycks ha varit konkursmässigt.

Två stolar
Bill Bengtsson varken vill eller kan gå in på frågorna kring värderingarna. Han menar att det ytterst är politikerna som bestämmer vad som ska hända med bolaget. Det som gör läget så speciellt för Timrås del är att Bill Bengtsson är kommunens företrädare i den ideella föreningen som äger aktierna, samtidigt som han sitter som en av tre personer i bolagets styrelse.
ST har under förra veckan ställt frågan till kommunalrådet Ewa Lindstrand om hon tycker det är lämpligt att Timrå företräds av en och samma person i såväl föreningen som i styrelsen. Hennes svar blir att hon inte haft anledning att reflektera över saken och att det är en modell som tillämpats redan innan hon kom till makten i Timrå.
Timrå blir den proportionellt störste förloraren vid likvidationen. På sikt kan den förlusten växa ytterligare om inte avvecklingen av projektet Entreprenör Timrå blir problemfri. Där finns stora pengar i potten i form av utbetalade bidrag från länsmyndigheter och EU, som i slutänden måste godkännas.

Hearing på tisdag
Timrås kommunledning har aldrig ifrågasatt BIC:s verksamhet, tvärtom har kommunen genom åren varit den store tillskyndaren av bolagets verksamhet.
Härnösand drog sig dock ur i ett tidigare skede och Sundsvalls politiker ifrågasätter nu hur bolagets ställning egentligen varit och hur den uppkommit.
För att utreda den saken närmare har kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Sundsvall kallat bolagets VD samt styrelseordföranden till en möte imorgon, tisdag, då man kommer att begära en del förtydliganden.

Mer läsning

Annons