Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen gör Lex Sarah-anmälan om vanvårdade ettåringen

/
  • Efter 2,5-månads utredande har socialtjänsten beslutat om att göra en Lex Sarah-anmälan om fallet med ettåringen.
  • Verksamhetschefen Eva Rönnbäck berättade om de brister som uppdagats inom socialtjänstens organisation tillsammans med socialdirektör Torbjörn Stark.

Två och en halv månad har internutredningen pågått inom socialförvaltningen.
Frågan har gällt hur det kunde gå så fel i fallet med den övergivna ettåringen som hittades apatisk och nerbajsad bland en massa spyflugor i början av september.

Annons

Nu har socialtjänsten lämnat in en Lex Sarah-anmälan till IVO.

Den politiska vilden Anders Engqvist har gjort en egen anmälan för att han anser att det saknas uppgifter.

Ettåringens föräldrar deltog inte som de skulle enligt den öppenvårdsplan som det beslutades om när flickan fick flytta hem igen efter det första LVU-omhändertagandet. Kontakten skulle vara en gång i veckan men halva mars och halva april uteblev den.

Även under sommaren haltade kontakterna.

Gjorde ni några oanmälda besök med anledning av det?

– Det är inte tillåtet när det handlar om öppenvård, säger Eva Rönnbäck, verksamhetschef.

Fast flickan var i skriande behov av hjälp när polisen hittade henne så visar inte utredningen att någon enskild på socialtjänsten skulle ha begått något fel.

– Vi har hittat fyra områden där det finns brister och där har vi vidtagit åtgärder.

Det rör sig om att delar av insatser inte har verkställts enligt rutiner, och tidsgränser för utredning och uppföljning inte har hållits.

Sedan finns ett tolkningsutrymme i informationen och olika delar av organisationen har fått olika bilder av hur allvarlig situationen varit. Även brister i dokumentationsstödet har konstaterats.

En annan brist är att rutinerna till viss del är muntliga och delar av de skriftliga inte har reviderats efter omorganisationen i fjol.

– Vi ska se över hur vi överlämnar information till varandras enheter.

Den tragiska händelsen har lett till att socialtjänsten har nyanställt en chef, två mentorer ska anställas och arbete pågår med att rekrytera kvalificerade utredare.

I maj 2013 beställde socialnämnden ett åtgärdsprogram för att förbättra förutsättningarna inom individomsorgen. Den avrapporterades i oktober i fjol. Men då var ordförande utbytt och rapporten lades bara till handlingarna. Utan beslut om åtgärder.

Nu har en del av personalen fått en tioprocentig löneförhöjning och fler personalgruppers löner ska ses över.

Barnet LVU-omhändertogs första gången i fyra månader fram till den 5 februari i år.

– Familjeförmågan hade då blivit bättre och föräldrarna motsatte sig inte längre öppenvård och då ska LVU upphöra, säger Eva Rönnbäck.

Socialnämnden informerades innan pressträffen.

– Jag tycker inte att det här är någon bra utredning. De kunde inte svara hur länge den här ettåringen varit omhändertagen eller om det gjorts något rättsintyg, sa Anders Engqvist efteråt, tidigare miljöpartist numera politisk vilde som petats från utskott för att han ansetts besvärlig och haft för mycket mediekontakter.

Han kommer själv att göra en egen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eftersom han anser att det saknas uppgifter i kommunens egen anmälan.

Läs mer: När barnet hittades.

Läs mer: Omhändertagen tidigare.

Läs mer: Socialtjänsten om sina rutiner.

Lyssna på: Kaliber: Polisen som hittade flickan. (Extern länk)

Mer läsning