Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mångmiljonsatsning på dammbygge i Skallböle: "Det blir säkrare att bo nedströms"

Drygt 60 miljoner kronor ska Statkraft plöja ned i sin anläggning i Skallböle.
Lokala entreprenörer får vara med och buda om jobben medan vattenkraftsjätten ser andra vinster.
– Vi kommer att kunna släppa igenom större vattenmängder och det blir säkrare att bo nedströms, säger Karin Persson, dammingenjör på företaget.
Näst på tur står sedan Matfors kraftverk.

Annons

Läs även: Nu är Statkraft landets fjärde största elproducent

Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen och går allt som planerat kommer spaden att sättas i Ljungans vatten våren 2018 och bygget beräknas pågå i två år.

– Det handlar om säkerhetshöjande åtgärder, dels ska vi förstärka dammbyggnaden och även öka avbördningskapaciteten så att vi kan släppa förbi större vattenmängder än i dag. Samtidigt förbättrar vi övervakningen av dammen så att fel och brister snabbare kan upptäckas, säger Karin Persson, dammingenjör på Statkraft.

Drygt 60 miljoner kronor kommer att investeras i Skallböle kraftverk. Det är ägaren Statkraft som står för kalaset.

Skallböle kraftverk anses viktigt för elförsörjningen och bedöms redan i dag vara i gott skick. De planerade åtgärderna hänger samman med nya riktlinjer inom branschen och miljölagstiftningen.

Läs även: Statkraft får företagsbot för överdämning

Större dammluckor och sänkt utskovströskel kommer att öka genomsläppskapaciteten avsevärt. Nedströms handlar det bland annat om bortsprängning av berg och anpassning av ledmurar.

Risken för en ny regnkatastrof liknande den år 2000 ska därmed minimeras.

Karin Persson, dammingenjör på vattenkraftsjätten Statkraft.

– Med en reglerad älv blir det färre översvämningar. Det här är en stor investering för företaget och borde vara positivt för alla, det blir säkrare att bo nedströms, säger Karin Persson och fortsätter:

– Modellförsök i miniatyr har gjorts på anläggningen för att åtgärderna vi ska göra medför så litet ingrepp som möjligt i omgivningarna.

Räkna ändå med att förändringarna kommer att märkas. Älvfåran blir bredare nedströms och dammkroppen kommer att se större ut. Kraftverkets vägbro ändras inte men stängs tillfälligt under arbetstiden. Transporter kan upplevas som störande, liksom buller och vibrationer.

Läs även: Europas modernaste driftcentral för vattenkraft

En genomgång av intressen gällande natur-, vatten- och kulturmiljö har gjorts närområdet och visar inga påtagliga förändringar. Eventuella överklaganden prövas av miljö- och överdomstolen.

Här är en skiss med de planerade arbetena på Skallböle kraftverks dammbyggnad.

När det gäller synpunkter på planerna säger Karin Persson så här:

– Det har inkommit ganska få. Till exempel vill Trafikverket inte ha ett upplag vid närliggande E14, och Mittsverige vatten vill ha säkerställt att en närliggande vattentäkt inte förorenas.

Slutnotan beräknas hamna på mellan 60 och 70 miljoner, och finansieras helt av Statkraft. På den lokala arbetsmarknaden väntas ett okänt antal arbetstillfällen dyka upp.

– Ja, så kan det säkert bli. Vi kommer att gå ut och göra upphandlingar inför uppstarten och då finns chansen för lokala entreprenörer. Det gäller bergsschaktning, fyllnings- och betongarbeten. Dessutom ska dammluckorna åtgärdas.

Läs även: Brand på Skallböle kraftverk

I Viforsen, längre nedströms, har åtgärder redan vidtagits och näst på tur står sedan Matfors kraftverk.

– Där ska också göras förstärkningar för att öka kapaciteten och säkerheten. En studie inleds under hösten. Hur detta till exempel kommer att påverka bron får vi ta med Sundsvalls kommun när det närmar sig, säger Karin Persson.

Mer om Ljungan och kraftverken

Skallböle kraftverk är beläget i Ljungan cirka fyra kilometer uppströms Matfors i Sundsvalls kommun.

Totala krönlängden är 208 meter, högsta dammhöjden är 27 meter. Kraftverket togs i drift åren 1949–1950 (första och andra aggregatet). Den senaste kraftverksutbyggnaden var år 1980–1982 och omfattade ett tredje aggregat. Kraftverket utnyttjar vattenkraften i Ljungan och Stödesjön utgör kraftverksmagasin.

Ljungan är cirka 400 kilometer lång och rinner från källan öster om Sylarna genom Härjedalen, Jämtland och Medelpad till mynningen i Bottenhavet, söder om Sundsvall. Uppströms Skallböle ligger Nederede vattenkraftverk och nedströms ligger Matfors och Viforsens kraftverk.

Samtliga omnämnda kraftverk ägs av Statkraft.

Källa: Statkraft

Mer läsning