Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska hastigheterna sänkas i Sundsvall – här är sträckorna: "Skulle innebära negativa effekter"

Trafikverket planerar att sänka hastigheten på fyra sträckor i Sundsvall. Kommunen är kritisk till förslaget, som de anser är en enkel lösning på ett större problem.
– Det skulle innebära negativa effekter på både tillväxt och tillgänglighet , säger Martin Södergårds.

Annons

Läs mer: Så blir nybyggda E14 och Timmervägen: "Vi bygger en helt ny väg"

Trafikverkets vill genom att sänka hastigheten på sträckorna till 80 kilometer i timmen, öka trafiksäkerheten och minska koldioxidutsläppen. Men Martin Södergårds, infrastrukturstrateg på Sundsvalls kommun, tycker inte att Trafikverkets lösning är hållbar.

– Man borde investera sig till en bra lösning, istället för att spara sig till en trafiksäkerhetgenom att bara sänka hastigheterna, säger han.

Istället för sänkta hastigheter lyfter Sundsvalls kommun, i remissvaret till Trafikverket, fram egna alternativ och åtgärder för vad de anser är mer långsiktiga lösningar. Kommunen anser att hastighetssänkningar inte bara bromsar in bilar, utan även utvecklingen i regionen. Därför borde Trafikverket istället investera i de aktuella sträckorna och anpassa vägstandarden efter hastigheten, istället för tvärt om.

– Visst är trafiksäkerheten och miljön högst upp på listan för oss också, men en sänkt hastighet minskar inte belastningen på vägarna, den kommer fortfarande vara densamma, säger Martin Södergårds.

Läs mer: Beskedet: E14 kan bli 80-väg

Helst hade Martin Södergårds sett att nya E14-dragningen gått hela vägen till Matfors och därefter minst en trefältsväg. Samtidigt förväntas Timmervägen att bli en del av E14.

–Det viktigt att den nya rondellen gör att Timmervägen blir det naturliga valet för den tunga och farliga trafiken. I ett sånt läge är det viktigt att hastigheten inte sänks och europaklassas Timmervägen krävs det att den kan tillgodse de krav som finns på en sådan typ av väg, säger Martin Södergårds.

De fyra vägsträckorna i Sundsvall som kan komma att få sänkt hastighet.

I sitt remissvar skriver Sundsvalls kommun följande om de fyra vägsträckorn:

Väg 86, sträcka Kovland–Indal

En hastighetsjustering utmed sträckan skulle innebära regionsförminskning och påverka tillväxten. Sundsvalls kommun föreslår andra former av åtgärder, till exempel hastighetskameror, för att öka säkerheten utmed sträckan.

E14, sträcka Berg–Fränsta

En hastighetssänkning utmed E14 skulle innebära kraftigt försämrade förutsättningar för samtliga transporter samtidigt som åtgärden skulle verka för att segregera kustland från inland. Sundsvalls kommun vill inleda en dialog med Länsstyrelsen och berörda kommuner för att förbättra säkerheten.

E14, sträcka Blåberget–Berg

Förslag att sträckan Blåberget-Berg och vidare mot Matfors lyfts fram som en funktionell prioriterad vägsträcka och byggs om till en tre- eller fyrfältsväg. Något som skulle öka trafiksäkerheten samtidigt som det skulle förkorta restiden för både persontrafik och godstransporter.

Timmervägen, väg 622, sträcka väg 86–E4

Förväntas få E14 status och sträckan får en ny central roll i vägsystemet. Förbättringar av anslutningar och vägstandard kommer att krävas samt bibehålla eller helst höja hastigheten utmed väg 622.

Läs mer: E14 föreslås bli 80-väg – uppfyller inte kraven enligt Trafikverket

Mer läsning