Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya förslag för akutkirurgin i Västernorrland – kan innebära 10 000 fler patienter till Sundsvall

Under hälso- och sjukvårdsnämndens senaste möte presenterades tre förslag för akutkirurgin i Västernorrland. I två av förslagen föreslås Sundsvalls sjukhus ta emot patienter från både Sollefteå och Örnsköldsvik. Det skulle kunna innebära uppemot 10 000 fler patientbesök per år.

Annons

Sjukhuset i Sundsvall kan få ta emot uppemot 10 000 fler patientbesök per år.

Turerna kring sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå har varit många och invecklade. Enligt uppgifter presenterades tre olika alternativ för akutkirurgin i Örnsköldsvik och Sollefteå under ett möte som nyligen hölls av hälso-och sjukvårdsnämnden.

Mötet ägde rum den 15 juni i år och tre tidiga förslag lades alltså fram. De ses i nuläget som arbetsmaterial och är därför inte helt genomarbetade ännu, vilket innebär att siffrorna inte är officiella och felaktigheter kan förekomma.

I samtliga tre förslag föreslogs att akutkirurgin i Sollefteå ska läggas ner och i två av tre förslag finns det samma planer för akutkirurgin i Örnsköldsvik. Det förslag där Örnsköldsvik får behålla sin akuta kirurgi är också det alternativ där de minskade kostnaderna är lägst. Alltså det alternativ som landstinget ekonomiskt sparar minst på.

Skulle akutkirurgin läggas ned innebär det bland annat att sjukhuset i Sundsvall kommer få ta emot patienter även från Örnsköldsvik och Sollefteå. I ett av förslagen kommer Sundsvall enligt beräkningarna få ta emot drygt 10 000 extra patientbesök om året från Örnsköldsvik och Sollefteå.

Lars Rocksén är vice ordförande i läkarföreningen Ångermanland och jobbar som läkare på Örnsköldsviks sjukhus. Han menar att det är olyckligt att stänga ned akutkirurgin i Örnsköldsvik och att beslutet i så fall kommer att få större konsekvenser.

– Vi har haft en fungerande kirurgi i 30 år med goda resultat och kloka kirurger. Det är extremt olyckligt att riva organisationen. Det kommer att få påverkan på alla delar av sjukhuset, säger han.

Ett beslut kommer att tas i landstingsfullmäktige den 1 november 2016.

Förslagen i sin helhet:

Förslag 1: Akut kirurgi i Sundsvall och Örnsköldsvik

1400 akuta besök i Sollefteå återförs till primärvården.

Av alla akuta besök inom kirurgi på Sollefteå sjukhus (3200 per år) överförs hälften till Örnsköldsvik (1600 per år) och hälften till Sundsvall (1600 per år).

Av Sollefteås akuta inneliggande vårdtillfällen (786 per år) överförs hälften till Örnsköldsvik (393 per år) och hälften till Sundsvall (393 per år)

Av Sollefteås akuta operationer inom kirurgi (230 per år) överförs hälften till Örnsköldsvik (115 per år) och hälften till Sundsvall (115 per år).

Landstingets kostnadsberäkningar:

Kostnad akuta besökare idag (Sollefteå): 13,3 miljoner kronor per år.

Minskad kostnad akuta besökare enligt förslaget: 6,3 miljoner kronor per år.

Kostnad sluten vård och akuta vårdtillfällen idag (Sollefteå): 42,2 miljoner kronor per år.

Minskad kostnad sluten vård och akuta vårdtillfällen enligt förslaget: 4,7 miljoner kronor per år.

Kostnad läkare idag (Sollefteå): 14, 9 miljoner kronor per år.

Minskad kostnad läkare enligt förslaget: 10,7 miljoner kronor per år.

Förslag 2: Akut kirurgi i Sundsvall

1400 akuta besök i Sollefteå återförs till primärvården.

Alla akuta besök inom kirurgi på Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus (9234 per år) flyttas till Sundsvall.

Alla akuta inneliggande vårdtillfällen i Örnsköldsvik och Sollefteå (1622 per år) flyttas till Sundsvall.

Alla akuta operationer i Sollefteå och Örnsköldsvik (645 per år) flyttas till Sundsvall.

Landstingets kostnadsberäkningar:

Sammanlagd kostnad akuta besök totalt idag (Örnsköldsvik och Sollefteå): 27 miljoner kronor per år.

Minskad kostnad enligt förslaget: 7,2 miljoner kronor per år.

Sammanlagd kostnad totalt idag (Örnsköldsvik och Sollefteå) sluten vård och akuta vårdtillfällen: 100,8 miljoner kronor per år.

Minskad kostnad enligt förslaget: 21,8 miljoner kronor per år.

Kostnader läkare idag (Örnsköldsvik och Sollefteå): 35 miljoner kronor per år.

Sammanlagd minskad kostnad läkare: 22,4 miljoner kronor per år.

Förslag 3: Akut kirurgi i Sundsvall med patientval i Umeå

1400 akuta besök i Sollefteå återförs till primärvården.

6217 akuta besök inom kirurgin per år flyttas från Örnsköldsvik och Sollefteå till Sundsvall.

1204 akuta inneliggande vårdtillfällen per år flyttas från Örnsköldsvik och Sollefteå till Sundsvall.

438 akuta operationer inom kirurgin per år flyttas från Örnsköldsvik och Sollefteå till Sundsvall.

Hälften av dagens akuta besök (3017) i Örnsköldsvik förläggs till akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå.

418 av dessa patienter blir akut inlagda på NUS.

207 av dessa blir akut opererade på NUS.

Landstingets kostnadsberäkningar:

Kostnad totalt idag akuta besök (Örnsköldsvik och Sollefteå): 27 miljoner kronor.

Minskad kostnad enligt förslaget: 2,8 miljoner kronor.

Sammanlagd kostnad totalt idag (Örnsköldsvik och Sollefteå) sluten vård och akuta vårdtillfällen: 108,8 miljoner kronor.

Minskad kostnad enligt förslaget: 27,6 miljoner kronor.

Kostnader läkare idag (Örnsköldsvik): 20,1 miljoner kronor per år.

Minskad kostnad enligt förslaget: 11,7 miljoner kronor

Summering:

Sammanlagd minskad kostnad förslag 1: 21,7 miljoner kronor.

Sammanlagd minskad kostnad förslag 2: 51,4 miljoner kronor.

Sammanlagd minskad kostnad förslag 3: 36,5 miljoner kronor.

Mer läsning

Annons