Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt larm ska varna för oljeutsläpp i Selångersån

I framtiden ska man genom sensorteknik underlätta spårningen av så kallade punktutsläpp av olja. Detta för att i möjligaste mån undvika påverkan av vattenmiljön vid Selångersån.

Annons

I ett samarbete mellan bland annat Mittuniversitet, Mittsverige vatten och miljökontoret i Sundsvall har man tagit fram en ny typ av larmsystem som ska varna för så kallade punktutsläpp i Selångersån.

Den här typen av utsläpp är svåra att upptäcka i tid då de måste nå till reningsverk eller vattendrag för att upptäckas – då är redan skada skedd och vattenmiljön påverkad.

– Dagens lösningar för att upptäcka oljeföroreningar är krångliga och tidsödande. Vi har länge jobbat med att försöka spåra utsläpp i vårt ledningsnät, säger Anna Stenlund på Mittsverige vatten i ett pressmeddelande.

Mittuniversitetet har genomfört tester med en sensor som kan känna av små mängder olja i rörligt vatten. Sensorn sänks ned i en dagvattenbrunn och skickar data i realtid till övervakningsystemet. Nu har man placerat ut den första sensorn i närheten av Selångersån och data kommer löpande att publiceras på en webbsida och utvärderas av både forskare och personal från vattenverket.

Nästa steg är att ta fram en lågkostnadsvariant av sensorn. När sådan finns kommer man att kunna ha kontinuerlig bevakning på flera punkter och därmed begränsa utsläpp i tid och underlätta spårning av källa. Detta arbete är tänkt att inledas till hösten.

– Forskningsutmaningarna är flera i projektet, dels att hitta en sensorlösning som klarar av miljöns yttre utmaningar, sensorn ska också kunna energiförsörjas effektivt utanmerarbeten som exempelvis batteribyten, säger professor Bengt Oelmann vid Mittuniversitet i samma pressmeddelande.

Mer läsning

Annons