Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt projekt ska integrera romska Sundsvallskvinnor

Ett nytt integrationsprojekt för romanikvinnor i Sundsvall är aktuellt. Tillsammans med andra kommuner och andra EU-länder ska metoder för integration tas fram. Romerna är den största och mest marginaliserade minoriteten i Europa, och frågan om integration blir allt viktigare för EU.

Annons
I Sundsvall finns det cirka 75 personer med finsk/romsk bakgrund och ungefär lika många från det forna Jugoslavien. Siffrorna är osäkra, eftersom man inte registrerar personers etnicitet.
Men man vet säkert att utbildningsnivån hos den här gruppen är låg och en majoritet av dem saknar arbete.
Samma sak gäller för de 250 romerna i Södertälje. 85 procent av dem är beroende av försörjningsstöd eller är förtidspensionerade.
I Lund bor det 150-200 romer. 80-90 procent är bidragsberoende.
Och i Munkedal bor 150 romer. Situationen är likadan där.
Alla de fyra kommunerna kan komma att ingå i ett större projektet där man i första hand ska försöka hitta bra metoder att lotsa in romer på arbetsmarknaden. I Sundsvall har man i första hand valt att satsa på kvinnorna.
Kvinnorna oftast står barnen närmast, och mammor är förebilder, och vi tror att kvinnorna är den grupp som kan behöva det starkaste stödet, säger Per Östberg, chef för Sundsvalls kommuns integrationsenhet.
Det finns runt sju miljoner romer i central- och östeuropa. Många lever utanför samhället och stora grupper saknar identitetshandlingar och betraktas som statslösa.
I och med utvidgningen av EU österut har romernas hamnat mer i fokus. Den hårda diskrimineringen och romernas svåra sociala situation har fått EU att starta en rad integrationsprojekt.
Och där har Sundsvall en roll. ESF-rådet vill att vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet, säger Per Östberg.
Den sista juni avslutas ett integrationsprojekt i Sundsvall. Där deltog tolv romer och sex av dem har fått arbete.
Det ser vi som ett mycket bra resultat, säger Per Östberg.
Och riktlinjer har dragits upp för det kommande projketet \"Romanikvinnan - unga romska kvinnors väg in i arbetslivet\".
Det är tänkt att 15 unga romska kvinnor ska delta. Tio med finsk bakgrund och fem från det forna Jugoslavien.
Målet är att varje kvinna ska bli sin egen \"livsprojektledare\" och att minst fem ska ha en egen försörjning efter projekttidens slut 2007 och det hela bygger på att stödja, motivera och coacha den enskilda individen.
Kvinnornas egna önskemål, erfarenheter, intressen och förutsättningar ska ligga som grund för studier och arbetsplatsutbildningar.
Projektets metoder ska under resans gång utvecklas och dokumenteras.
Kostnaderna beräknas till 300 000 kronor för 30 månader och nu på onsdag ska ärendet behandlas av NAVI, nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Men det är ytterst osäkert om det blir något beslut då.
Självklart vill vi jobba med de här frågorna. Romerna befinner sig allra längst bort från arbetsmarknaden och är enligt min uppfattning den grupp som har det allra svårast. Men det är inte säkert att det blir just det här projektet, säger Joao Pinheiro (s), ordförande i NAVI.
Integration är en lång process, menar han.
Och det räcker inte med att sätta in åtgärder. Vi måste även kunna ställa krav på deltagarna och hitta bra metoder. Därför är samarbetet med andra kommuner och länder bra. Vi kan lära och byta erfarenheter med varandra.

Fotnot: ESF står för Europeiska socialfonden i Sverige. ESF är EUs viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna utifrån vad som sägs i den Europeiska sysselsättningstrategin.

Mer läsning

Annons