Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Otjänligt badvatten vid bad på Alnö

/
  • Sofia Öström tar för kommunens räkning vattenprover på Slädaviken. Proverna visar på kraftigt förhöjda halter av bakterier.
  • Johan Lidehäll läser informationslappen som kommunen satt ut. I bakgrunden, miljöinspektör Ingrid Lagerlöf.
  • Proverna som Sofia Öström tar visar på kraftigt förhöjda halter av bakterier i vattnet.
  • Ett bad efter Beachvolleyn är inte att rekommendera på Slädaviken där vattnet är otjänligt. Beachvolleyspelare är: Marcus Larsson, Malin Löfstedt, Max Grönholdt och Johan Lidehäll.
  • Ingrid Lagerlöf från Miljökontoret sätter upp varningslappar på stranden.

Slädavikens bad på Alnö bedöms som otjänligt för andra gången i år. Nu varnar kommunen för badplatsen. — Här är det så höga värden att man inte ska bada, säger Carina Sandgren, Biträdande miljöchef på Sundsvalls kommun.

Annons
Värdena på Slädaviken överstiger vida de gränsvärden som Smittskyddsinstitutet har. Vattnet innehåller över tusen bakterier (Fekala streptokocker) per deciliter vatten och gränsvärdet för att vattnet ska vara tjänligt med anmärkning är 100 bakterier per deciliter vatten.
De vattenprover som i måndags togs på platsen visar på förhöjda halter av en viss sorts bakterier, intenstinala enterokocker. Det innebär att vattnet är förorenat med ett slags tarmbakterier.
Biträdande smittskyddsläkare Åke Stålberg på Sundsvalls sjukhus menar att bakterierna i sig tillhör den normala tarmfloran, men det finns ändå anledning till att vara försiktig.
Det som är oroande är att det i de här bakterierna kan finnas andra bakterier som är sjukdomsframkallande, säger Åke Stålberg.
Sofia Öström sköter för kommunens räkning provtagningarna av badvattnen i Sundsvallsområdet. I måndags tog hon prover på badplatserna som ligger utefter havet från Njurunda och ut på Alnö. Under torsdag förmiddag ringde miljöinspektör Ingrid Lagerlöf henne och meddelade att proverna på Slädaviken måste tas om.
Det är bara på Slädaviken jag tagit omprov i år, säger Sofia Åström.
Under slutet av juni var värdet på Slädavikens badplats också över det tillåtna. Även då togs omprov men inga varningar gick ut till allmänheten. Miljöinspektör Åsa Vidman Nilsson på Sundsvalls kommun menar att man tar ett omprov för att se om det är en tillfällig förorening.
Om det fortfarande är förorenat efter andra provet så sätter vi upp varningsskyltar, säger hon.
Men under torsdagen väntade man inte på svar från omproven.
Det är säkerställt att det är för höga halter av bakterier i vattnet, säger Carina Sandgren.
Därför gick varningen gick ut under eftermiddagen och svar från torsdagens omprov kommer tidigast på måndag. Till dess avråder kommunen för bad på Slädavikens badplats.

Gränsvärden för strandbad
Tjänligt, är den bästa bedömningen ett bad kan få. Det är låga bakteriehalter och det går utmärkt att bada.

Tjänligt med anmärkning, halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om man inte anser att det innebär någon risk för sjukdom i samband med bad. Bedömningen är mer en signal till övervakaren att vara observant på vattnets kvalitet och mäta extra ofta så att eventuell föroreningskälla upptäcks och åtgärdas.

Otjänligt, innebär höga halter av indikatorbakterierna och det är lämpligt att avstå från bad när vattnet är otjänligt till dess att resultaten är tjänliga igen. Orsaken till de höga halterna ska undersökas och källan åtgärdas om det är möjligt. Om ett bad får flera otjänliga prov i följd, brukar Miljö- och hälsoskyddskontoret stänga badet. Även kraftig algblomning ger bedömningen otjänligt för bad.

Parameter Tjänlig med anmärkning Otjänlig
Koliforma bakterier 500/100ml10 000/100ml
Fekala koliformer 100/100ml 1 000/100ml
Fekala streptokocker 100/100ml 300/100ml
Källa: Smittskyddsinstitutet.

Mer läsning

Annons