Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska gamla E4 genom Sundsvall byggas om: "En möjlighet att utveckla vår stad"

Gamla E4 genom Sundsvall ska bli en helt ny gata, med delvis ny sträckning, avsmalnad till två körfält och med flera nya rondeller. "Det här är en möjlighet att utveckla vår stad", säger Marie Lundqvist på Trafikverket.

Annons

Läs också: Fastighetskungen sågar omgörandet av gamla E4

När Sundsvallsbron byggdes och E4 flyttades ut på vattnet blev gamla E4 genom centrum överdimensionerad, för bred och anpassad för en tung trafik som inte längre ska ta den vägen. Nu vill Sundsvalls kommun ha bort all genomfartstrafik och minska bilåkandet efter vägen ännu mer.

Följ vår chatt: Tyck till om gamla E4 genom Sundsvall

Därför ska hela sträckan, 2,6 kilometer från rondellen vid brofästet i Skönsberg till Landsvägsallén 500 meter öster om järnvägsstationen, göras om. Vägen är inte längre någon Europaväg utan en stadsgata, så den ska smalnas av, flyttas, få ändrade hastighetsbegränsningar och ge bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

– Syftet är att skapa en attraktivare stad att bo i, med bättre miljö, mindre buller och bättre luft, och att knyta samman staden med Inre hamnen, säger Marie Lundqvist, kommunikatör på Trafikverket.

De preliminära planerna för hela sträckan presenteras i detalj i ett arbetsmaterial som Trafikverket nu har tagit fram:

● En ny rondell byggs på gamla E4 mellan Skönsberg och röda torget, så att det nya bostadsområdet på Norra kajen får en utfart norrut.

● Vägen mellan rondellen i Skönsberg och röda torget får som idag ett körfält i varje riktning, och en p-ficka som kontrollplats för polis och räddningstjänst.

● Röda torget flyttas västerut och möjligheten att svänga österut, in på Heffnersvägen, tas bort.

● Sträckan mellan röda torget och Sjögatan behålls som i dag med två körfält i båda riktningarna.

● En ny korsning byggs nedanför Kulturmagasinet som gör det möjligt att svänga in mot kajen på Nya Hamngatan.

● Korsningen in mot Storgatan stängs för biltrafik.

● Gångbron över gamla E4 vid Storgatan rivs.

● Vägen mellan Storgatan och Köpmangatan flyttas lite så att den blir rakare, och smalnas av till ett körfält i båda riktningarna. Längs med vägen byggs nya gång- och cykelvägar.

● En ny korsning byggs som gör det möjligt att svänga in på Kyrkogatan.

● Tunneln under vägen vid Bolagsverket rivs och ersätts av en ny bredare port under vägenför gående och cyklister på Trädgårdsgatan.

● Korsningen vid Köpmangatan och Parkgatan får en helt ny utformning. Gångtunnlarna tas bort och ersätts med övergångsställen.

● En ny rondell byggs i korsningen mellan Max och järnvägsstationen. Där ska också Sundsvalls nya resecentrum byggas när busstationen flyttas dit från Navet.

Arbetet har redan påbörjats och gamla E4, som numera kallas väg 562, ska vara helt ombyggd inom två till tre år.

Läs också: Motormännen: "Folkomrösta om gamla E4 genom centrala Sundsvall"

Läs också: "Sundsvall är och kommer aldrig att bli en cykelstad"

En ny rondell byggs på gamla E4 mellan Skönsberg och röda torget, så att det nya bostadsområdet på Norra kajen får en utfart norrut.

Röda torget flyttas västerut.

En ny korsning byggs nedanför Kulturmagasinet som gör det möjligt att svänga in till kajen på NyaHamngatan.

Korsningen in mot Storgatan stängs för biltrafik.

En ny korsning byggs som gör det möjligt att svänga av från gamla E4 och in på Kyrkogatan.

Tunneln under vägen vid Bolagsverket rivs och ersätts av en ny bredare port under vägenför gående och cyklister på Trädgårdsgatan.

Korsningen vid Köpmangatan och Parkgatan får en helt ny utformning. Gångtunnlarna tas bort och ersätts med övergångsställen.

En ny rondell byggs i korsningen mellan Max och järnvägsstationen.

Sundsvalls nya resecentrum byggs vid järnvägsstationen och busstationen flyttas dit från Navet.

Mer läsning