Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolverket oroas över dåliga betyg i Sundsvall

/
  • Agneta Ögren-Ruona, barn- och utbildningskontoret, Nils Öberg, skoldirektör, Joao Pinheiro, politiker, Rune Nilsson, förvaltningschef och politikern Leif Nilsson vid Skolverket presskonferens.

Sundsvalls förskolor och skolor håller en godtagbar standard. Men för många elever har för dåliga betyg, och skillnaderna mellan killar och tjejer är oacceptabelt stora. Det och mycket annat visar Skolverkets stora granskning av Sundsvalls kommun.

Annons
Betygen i grundskolan i Sundsvall ligger under riksgenomsnittet. Enligt skolverket är nivåerna inte godtagbara och därför krävs nu omfattande förbättringar.
Här skiljer sig Sundsvall jämfört med andra kommuner som vi tittat på. Att kunskapsnivån ligger under genomsnittet bör man ta på största allvar, säger Skolverkets enhetschef Clas-Uno Frykholm.
Och klart är att det även finns stora skillnader mellan skolorna. Vid Bergsåkers skola klarar till exempel 98 procent av femmorna betygskraven, i Vibacke på Alnön klarar bara 63 procent av femmorna målen.
Samma spridning märks när eleverna nått årskurs nio. Även här ligger resultaten under riksnivån.
Skolverket konstaterar även att det finns stora skillnader i betygen mellan pojkar och flickor. Flickorna har betydligt högre värden än pojkarna. Här sticker Stöde skola ut.
Den här skillnaden är så tydlig. Nu vill vi att lärarna ska reflektera och fundera över arbetssätten i undervisningen, säger Clas-Uno Frykholm.
Sedan något år tillbaka har kommunen flera arbeten i gång för att höja kvaliteten och på sätt förbättra grundskoleelevernas betyg.
Dels har en ny ledningsorganisation sjösatts, en organisation som ska ge ökat stöd till rektorer och samtidigt sätta fokus på kvalitetsfrågor.
Dessutom fortsätter arbetet med den så kallade Bryggan. Det är en arbetsform som syftar till att göra övergångarna mellan de olika skolformerna så smidiga som möjligt och samtidigt få ett bättre helhetsperspektiv.
Vi har goda förutsättningar att bli bättre inför framtiden. Men det här är inget som man vänder från en dag till en annan. Det handlar om ett långsiktigt arbete, säger skoldirektör Nils Öberg.
Skolverket konstaterar även att Sundsvalls skolmiljöer är trygga och att det finns en bra gemensam värdegrund hos eleverna. Och de flesta har också tagit till sig målen i den nya skolplanen.
Vi har mött en stor vilja till förändring inom alla områden. Det finns en bra grogrund att få en samsyn kring de punkter som vi uppmärksammat, säger Elisabeth Ahlgren, teamledare vid Skolverket.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen får i huvudsak beröm av Skolverket. Vuxenutbildningen måste emellertid bli bättre på uppsökande verksamhet.
Skolverket också fram lyfter fram att Svenska för Invandrare (SFI) fungerar bra. Även Modersmålscentrum uppmärksammas i rapporten.

Fakta/Skolverkets granskning
Åtta inspektörer har under två års tid tittat på skolväsendet i Sundsvall. Tre förskolor, alla skolor, alla gymnasier och vuxenutbildningen har besökts.
Intervjuer har gjorts med personal, elever, skolledning och ansvariga politiker. Tjänstemännen har även tittat på måldokument, skolrapporter och gått igenom en rad andra uppgifter.

Fakta/Här krävs snabba åtgärder
Vuxenutbildningen saknar ett handlingsprogram mot mobbning och kränkande behandling. Det ska finnas.
Elever vid Nivrenaskolan ges inte stöd i den omfattning de har rätt till.
Vårdnadshavare till omyndiga elever i gymnasieskolan får inte information om elevens studiesituation via utvecklingssamtal.
De biträdande rektorerna utför hela eller delar av det ledningsansvar som vilar på rektor vid Hagaskolan.
Beslut om anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp saknas vid Stöde skola.
Elevens val finns inte vid Essviks skola, Gångvikens skola, Hagaskolan, Ljustadalens skola, Kyrkmons skola, Matfors skola, Nacksta skolaa, Nylands skola, Nivrenaskolan, Solede skola, S:t Olofsskolan, Skönsbergs skola, Svartviks skola, Montessoriskolan och Uslands skola. Det ska det göra.
På Lidens skola erbjuds elever stöd i olika ämnen eller läxhjälp, i stället för undervisning i ett språk.
Eleverna får inte tillräcklig undervisningstid i språkvalet vid Nivrenaskolan.
Hem- och konsumentkunskap ingår inte i skolans undervisning före årskurs sex vid Kyrkmons skola, Nylands skola, Solede skola, Montessoriskolan och Svartviks skola. Det gör att eleverna inte ges möjlighet att nå målen för årskurs fem.

Mer läsning

Annons