Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Smittskyddsläkaren lämnar i protest: "Har försökt att nå fram med allvaret i min kritik "

Biträdande smittskyddsläkare Lars Blad riktar skarp kritik mot Landstinget Västernorrlands arbete mot antibiotikaresistens. Därför säger han nu upp sig från sin tjänst.

Annons

– Jag har försökt att nå fram med allvaret i min kritik men tycker inte att jag riktigt lyckats och då tar jag konsekvenserna av det och slutar, säger Lars Blad.

Lars Blad har som en av sina huvuduppgifter att arbeta för att varsamt minska ej nödvändig antibiotikaanvändanding, och framförallt av bredspektrumantibiotika i landstinget och han ser med oro på utvecklingen.

– Globalt händer det enormt mycket i det här arbetet och även i Sverige på det nationella planet, men i Västernorrland har arbetet gått baklänges och det är bara att beklaga, säger Lars Blad.

I Sverige har expertgruppen Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) jobbat med frågorna. Lars Blad är för övrigt ordförande i Strama Västernorrland, som är en del av landstinget.

Läs också: MRSA fortsätter öka i länet – så många fall har inträffat hittills i år

- Men under de sista 1,5 åren så har tyvärr möjligheterna att bedriva ett gott arbete blivit mycket sämre, säger han.

– Ökningen av antibiotikaresistens kommer att fortsätta och vi kan hantera problemet på olika sätt. Det finns inte något trollspö eller någon magisk lösning utan det som vi kan göra är att ha en kunnig, välövervägd, planerad och koordinerad motaktion över hur man hanterar det här problemet, säger biträdande smittskyddsläkaren Lars Blad som nu lämnar sin tjänst.

Han pekar på att det fanns medel till en fyra-årig satsning, men när perioden var slut togs resurserna bort.

– Man insåg inte att det här är ett långsiktigt arbete som måste pågå över lång tid, utan det blev en alltför fragmenterad finansiering. Det gör till exempel att två väldigt värdefulla specialistläkare som jobbat lite deltid med det här har valt att sluta, säger Lars Blad.

Läs också: Risk för ökad smittspridning

Han hänvisar även till att resurserna har minskat, men menar att det största bekymret är osäkerheten och bristen på tydlighet.

– Och det här har även medfört att jag slutar, som har drivit det här arbetet de senaste tio åren, säger Lars Blad.

Finns det fler skäl till att du slutar?

– Det handlar mest om försämrade förutsättningar för att bedriva ett gott arbete.

Är det här en effekt av Landstingets dåliga ekonomi eller handlar det om okunskap?

– Det har jag svårt att uttala mig om. Jag har försökt att finna svaret på den frågan under ett och ett halvt års tid utan att få det, så det vet jag inte.

Är du överlag kritisk till landstingets smittskyddsarbete?

– Jag är kritisk till att det saknas en tydlig linje i hur man ska bedriva sitt antibiotikaresistensarbete.

Finns det en koppling till de ökande problemen med antibiotikaresistens i Västernorrland och att man inte bedriver ett effektivt arbete?

– Ja, det skulle jag säga. Givetvis så leder minskade motkrafter till snabbare ökning av problemen, säger han.

Läs också: Landstinget satsar för bättre hygien

Lars Blad arbetar även för världshälsoorganisationen WHO och där ser han exempel från länder med en ohämmad användning av antibiotika där situationen börjar bli ohanterlig.

– I en del länder går vissa typer av sjukvård inte längre att bedriva, säger Lars Blad.

Det innebär i sin tur höga dödssiffror på sjukhusen, på grund av infektioner som inte går att behandla.

– Och det är där som vi inte vill hamna och då måste vi fortsätta att bedriva ett verkningsfullt arbete. Tyvärr så har det arbetet faktiskt tappat väldigt mycket i styrka under det sista 1,5 året i Västernorrland och det är bara att beklaga, säger Lars Blad.

Monika Johansson, kvalitets- och patientsäkerhetschef i Landstinget Västernorrland, har en annan bild vad gäller landstingets arbete mot antibiotikaresistens.

Johansson hänvisar istället till att det har gjorts extra satsningar inom området.

– När det gäller Strama-arbetet så ses det som väldigt viktigt och det har tagits ett beslut om permanent finansiering enligt det förslag som utarbetats av Strama och smittskydd, säger Monika Johansson.

Hur kommenterar du att Lars Blad nu slutar i protest mot hur landstinget bedriver det här arbetet?

– Jag är inte insatt i den frågan, säger Monika Johansson.

Blad hänvisar till att även två värdefulla specialistläkare slutat i Strama-gruppen på grund av den fragmenterade finansieringen?

– Jag kan inte kommentera den frågan, säger Monika Johansson.

Mer läsning