Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tunga fordon ökar kraftigt i länet

De tunga, dispenskrävande transporterna ökar i länet. Statistik från Vägverket visar att transporterna under en femårsperiod ökat med nästan 30 procent. I landet som helhet är ökningen dryga 20 procent.

Annons
Ökningen av tunga fordon på länets vägar har många negativa effekter. En tungtransport sliter på vägen betydligt mer än vad den vanliga trafiken.
En 60 tons lastbil med släp bryter ner vägkroppen lika mycket som 10 000 personbilar, säger Benny Ersson på Vägverket.
Ökningen av den tunga trafiken är inte endast kopplad till vägslitaget. En olycka med tunga fordon kan få många olika följder. Under tisdagen kommer Transportarbetarförbundet att ha en branschträff i Ånge med temat trafiksäkerhet för tunga fordon. Medverkar där gör bland annat trafikpolisen, Västernorrland och Per-David Wennberg som är central handläggare för trafiksäkerhetsfrågor på Transport. Frågor som bland annat kommer att diskuteras är konsekvenserna vid olyckor där stora ekipage är inblandade. Många gånger blir skadorna större och då inte bara på de inblandade fordonen.
Räddningstjänstförbundet har i sitt handlingsprogram kalkylerat med riskerna för den tunga trafiken i Sundsvalls och Timråområdet. Den säger att vägtransporterna i huvudsak sker på europavägarna E 4 och E 14 samt Timmervägen som förbinder E 14 vid Bergsåker med E 4 i Birsta norr om Sundsvall.
Benny Ersson tycker rent allmänt att den tunga trafiken har ökat på vägarna. Men han anser inte att det är den dispenskrävande trafiken som är den stora boven när det gäller vägslitage.
Den dispenskrävande trafiken kommer ofta med ett väldigt glest intervall och på så sätt hinner vägbanan sätta sig igen. Och när det gäller stora vikter så fördelar man ofta trycket mot väglaget med flera axlar vilket gör att slitaget mot vägkroppen blir mindre, säger Benny Ersson.
Han anser att den stora boven är den tunga trafiken som kör med överlast. Och refererar till en undersökning han själv deltagit i.
Då körde 90 procent med överlast vilket förkortade vägens livslängd med 27 procent, säger han.

Mer läsning

Annons