Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svensk betong: Träbyggnadsstrategi i Timrå – fel väg för att skapa hållbara bostäder

Timrå kommun står inför stora utmaningar då det gäller efterfrågan på bostäder. Merparten av flerbostadshusen i Sverige är byggda med betongstomme. Betong är ett robust och långsiktigt hållbart material. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent och har också en mycket god förmåga att ta upp koldioxid under driftsfasen.

I februari planerar kommunen i Timrå att fatta beslut om en träbyggnadsstrategi vilket kommer att innebära att kommunen i framtiden ska prioritera trä som byggmaterial. Genom att anta en träbyggnadsstrategi tror sig kommunen bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Bakgrunden till beslutet är en tidigare motion från Stefan Dalin (S). I motionen hävdas det bland annat att produktionen av hus och anläggningar i trä ger ett lägre utsläpp av koldioxid än vad motsvarande produktion med betongbyggteknik.

Ett av de vanligaste argumenten för användningen av trä som byggmaterial är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement och betong. Dock är koldioxidutsläppen inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas vid hållbart byggande.

Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt. Då räcker det inte att bara fokusera på själva utsläppsfrågan vid produktionen. Idag finns heller inte vetenskapligt stöd för att ett byggmaterial generellt är bättre ur klimatsynpunkt än andra material.

Betong- och cementindustrin lägger ett stort fokus på att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. Redan idag finns klimatförbättrad betong och branschen fortsätter nu arbetet med målsättningen klimatneutral betong enligt den färdplan som presenterats.

Att bygga hållbart och långsiktigt handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus.

Tänk om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Men så enkelt är det inte. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar om rätt material på rätt plats utifrån det specifika projektet ur ett livscykelperspektiv baserat på korrekt och vetenskaplig fakta.

Jag välkomnar självklart en fortsatt diskussion kring ett framtida hållbart och klimatsmart byggande i Timrå. Dock är det viktigt att de argument som förs fram i debatten har vetenskaplig grund.

Jag är övertygad om att företrädarna i Timrå kommun är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder för att kunna behålla och öka befolkningen och tillväxten. För att detta ska vara möjligt så måste dock varje kommun skapa bästa möjliga förutsättningar för byggande av hållbara bostäder. Detta gör man inte genom att prioritera ett visst byggmaterial och besluta om en träbyggnadsstrategi för Timrå kommun.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel