Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Timrå vill använda förorenade jorden till utfyllnad

Timrå kommun motsätter sig att Miljödomstolen ändrar beslutet att få använda förorenad jord från saneringen av Fagerviks industriområde. Naturvårdsverket har motsatt sig att massorna används men kommunen anser att verket sitter på två stolar i sammanhanget.

Det handlar om hur man ska hantera de mycket stora jordhögarna som ligger upplagda i östra änden av strandområdet. Jorden ligger på ett tätt skikt av avvattnas till ett dike som mynnar i en stor bassäng. Där tillsällts fällningskemikalier så att de giftiga ämnena i jorden som delvis muddrats upp från det strandnära området i havet utanför fabriksområdet.

Från sedimenteringsbassängen pumpas sedan vattnet över en ytterligare en bassäng där man kontinuerligt tar prover på vattenkvalitén. När vattnet är så rent att det kan pumpas tillbaka till havet utan att skada vattenmiljön görs det.

Till en början fick Timrå kommun sådana besked från Länsstyrelsen att man uppfattade att den föreslagna hanteringen inte krävde särskilt tillstånd. Avsikten har hela tiden varit att använda jorden för att fylla ut den ojämna sluttningen där fabriksbyggnaderna en gång stod. När de massorna lagts på plats ska de täckas med jord som aldrig varit förorenad. Området ska sedan användas för rekreation och som strövområde.

Fysiska risker

Idag är sluttningen farlig rent fysiskt genom gamla stödmurar och rester av järnskrot och annat som finns i marken. Därför ska täckningen göras med drygt en meter tjockt jordlager.

I planerna för den framtida användningen finns promenadstråk, skid- och pulkabacke, skateboardpark, bouleplan och bollplaner.

Området skulle främst gynna närboende och inflyttade till det bostadsområde som planeras ovanför och utanför det gamla fabriksområdet.

Måste göras om?

Det som irriterar Timrå kommun är att arbetet med saneringen av området pågått under så lång till och att länsstyrelsen hela tiden varit informerad och godkänt utbetalning av bidrag till föreslagna åtgärder. När Naturvårdsverket därför vill miljöpröva projektet ytterligare måste kanske stora delar av det som genomförts göras om.

Det är det som kommunen kritiserar genom att hävda att verket har dubbla roller.

För att belysa att verket inte gjort en konsekvent bedömning hänvisar kommunen till ett fall vid Växjö tingsrätt där Miljödomstolen godkänt att förorenade jordmassor av samma typ som finns i Fagervik använts för att fylla ut och stabilisera ett markområde i Valdermarsviks kommun. Liksom i Fagervik hade massorna muddrat från botten på en havsvik utanför ett industriområde.

"Nyttiggörandet av muddret...för landskapsmodellering för att kunna använda området som fritidsområde för bollspel m. m. anser domstolen vara ett utmärkt sätt att nyttja en i övrigt oanvändbar naturresurs" skriver tingsrätten i sina domskäl bl a.