Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forngravar kräver varsam avverkning

Under intern planeras flera mindre avverkningar på skogsskiften inom Tynderö församling som hyser registrerade fornminnen. Dessa kräver enligt lagen att vissa hänsyn tas så att inga skador uppkommer.

Annons
Länsstyrelsen har godkänt avverkningar inom området Ava, Berge och Tynderö Prästbol. I besluten påminns markägaren om gällande villkor.
För vår del handlar det om en mindre slutavverkning och röjning på en del av Prästbolet, säger Jan-Olof Eriksson på Egendomsnämnden vid Härnösands stift.
Vi har fornlämningen med nummer 32 i socknen enligt Riksantikvarieämbetets inventering. Den består av en gravgrupp med en hög och två stensättningar från järnåldern. Jag känner till fornlämningen men brukar vilja ha dem utmärkta av länsstyrelsens sakkunniga innan vi börjar avverka. Det kan vara svårt för ett otränat öga att se lämningarna.

Inga maskiner-inget ris
Den viktigaste regeln är att inga maskiner tillåts köra på fornlämningen.
I det här fallet på Tynderö handlar det om relativt små gravar, fem till sju meter i diameter. Maskinen kan alltså köra på sidan och ändå komma åt med kranarmen att avverka på själva graven, vilket är ett starkt önskemål från bevarandesynpunkt. Då förhindrar man att träd växer sig så stora att man riskerar rotsprängningar eller rotvältor vid stormfällning, som kan förstöra graven. Ris och kvistar ska alltid fraktas bort och virket får inte släpas på markytan över fornlämningen.
Dessutom är det helt förbjudet att sedan markbereda på platsen eller återplantera. Eventuell återväxt sker genom naturlig föryngring, berättar Jan-Olof Eriksson.
I de fall man kalavverkar ett område med forngravar så lämnas gärna höga stubbar i direkt anslutning till platsen, som tjänar som markörer under många år framåt när omgivningen markbereds och planteras. De kan också hjälpa den historiskt intresserade att lätt hitta till platsen.

Mer läsning

Annons