Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gott om skrotbilar i Timrås natur

Länsstyrelsen har betalat ut 300 000 kronor i förskott till Timrå kommun för en skrotbilsinsamling. Till dags datum har kommunen hittat 33 skrotbilar i naturen.

Annons
Ofta är det privatpersoner som ringer in och tipsar om var skrotbilarna finns, säger Olle Axelborn, Timrå kommun.
Håll Sverige Rent leder, samordnar och administrerar Kampanjen genomförs i samarbete med Folksam och landets kommuner. Den vänder sig till allmänheten som har möjlighet att rapportera in egna eller övergivna skrotbilar. I Västernorrland startade kampanjen den 5 april i år och pågår fram till och med den sista december 1996.
En skrotbil klassas som farligt avfall och innehåller miljöfarliga komponenter som till exempel kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, cirka 5-10 gram, är t ex tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.
Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är bilarnas elektriska komponenter, oljor i däck, olika metaller och plaster, glas, bilbatterier samt batterisyror
Uppskattningar gör gällande att den finns 350 000 uttjänta och övergivna skrotbilar som skogar, sjöar, bostadsområden och längs vägar runtom i vårt land som utgör ett växande miljöproblem. För att rensa bort skrotbilarna, öka medvetenheten om deras negativa miljöpåverkan och få fler att skrota sina bilar på rätt sätt, driver Stiftelsen Håll Sverige Rent Skrotbilskampanjen.
Skrotbilskampanjen besökte tidigare Västernorrland mellan augusti 2002 och december 2003 då cirka 3 000 skrotbilar anmäldes.
Det resulterade i att ca 30 kilo kvicksilver, 6 ton cancerframkallande oljor, 22 ton bly, 18 300 liter olja och ca 2 000 ton metaller togs om hand istället för att hamna i miljön.
Under den pågående kampanjen har man hittills hittat 468 skrotbilar i länet. Kommunerna som deltar får ett som ska motsvara 90 procent av kostnaderna för att ta hand om skrotbilarna.
När kampanjen är slut kan Timrå eventuellt får betala tillbaka pengar från det beviljade förskottet. Detta om kostnaderna understiger det bidrag kommunen fått. I det ingår också att ett avdrag ska göras för de skrotningspremier som kommunen får. Läs mer på sid 11.

Mer läsning

Annons