Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Ingenting har hänt trots domen"

/
  • Stefan Eriksson tycker att det är beklagligt att ingenting har hänt med vattennivåerna i Stor-Bandsjön trots domen för ett år sedan.
  • Jordmassor efter urgrävningen ligger vid sidan om bäcken.
  • Stefan Eriksson har en stuga i området och har själv drabbats av den sänkta vattennivån i sjön.
  • Brygga i Stor-Bandsjön som nu blottlagts i och med de sänkta vattennivåerna.
  • Bilder från länsstyrelsen som visar hur mycket vattennivåerna sjunkit.
  • 350 meter från Storbandsjöns utlopp har rensats kraftigt med grävmaskin.

När Bandsjöbäcken grävdes ur sjönk vattennivån med nära en meter i Stor-Bandsjön. Trots att en dom för över ett år sedan slagit fast att den ska återställas så har inget hänt.
– Jag är förvånad, det har ju drabbat människor och miljö, säger sommarstugeägaren Stefan Eriksson.

Annons

Strax nedanför byn Lilla Bandsjön ligger Bandsjöbäcken som förbinder Stor-Bandsjön och Lill-Bandsjön. Det växer höggräs runtomkring bäcken och Stefan Eriksson går före och visar på flera ställen var det har grävts.

– Det ser man ganska klart och tydligt. Det är stenblock på kanske 500 kilo eller mer som ligger upplagda här vid kanten. Det här hände 2013. I samband med att man grävde ut bäcken sänktes vattennivån i Stor-Bandsjön.

Länsstyrelsen fick in ett anonymt tips om att bäcken grävts ur. De inspekterade platsen och konstaterade att bäckfåran, en sträcka på cirka 700 meter, inte bara rensats utan även fördjupats. Länsstyrelsen gjorde då en polisanmälan om misstänkt miljöbrott. Kommunekologen Stefan Grundström och länsstyrelsen anser att växt- och djurlivet har tagit skada. Stefan Eriksson delar den uppfattningen.

– Det är fler än jag som kan konstatera att antalet grodor och paddor, som det funnits mycket av här förut runt sjön, har minskat radikalt. Nu får man nästan vara glad om man ser någon, säger han.

Länsstyrelsen beslutade att den som grävt i bäcken, lantbrukaren Christer Nordlander, skulle återställa vattennivåerna på Stor-Bandsjön. Kravet förenades med ett vite på 100 000 kronor om det inte utfördes.

Christer Nordlander och 20 andra personer överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen. Enligt överklagan är det många markägare runt Stora Bandsjön som haft bekymmer med översvämningar de senaste åren. En badplats, bryggor och en grillplats låg ständigt under vatten, och Christer Nordlander säger att många har tackat honom för att vattennivån sjunkit.

Läs också: Markägare ryter till om vattennivån

Men mark- och miljödomstolen avslog överklagandet från Christer Nordlander och fastställer beslutet. Sjöns vattennivåer skulle återställas innan den 18 december 2014. I juli 2015 har fortfarande inget hänt.

– Jag tycker som många andra. Domstolen har beslutat att den här utgrävningen inte var korrekt, det blev utdömt vite men ingenting har hänt av återställningen. Det tycker jag är beklagligt, säger Stefan Eriksson som själv bland annat fick en båt förstörd av stenar som blottlades i och med sänkningen av sjön.

När ST når Christer Nordlander hänvisar han till en pågående polisutredning mot honom. Först när den är klar vill han uttala sig och han är säker på att han kommer att få rätt. Han anser att det hela bygger på en missuppfattning från länsstyrelsens sida. Bäcken är inte uppgrävd och vattennivåerna är inte sänkta i Stor-Bandsjön, hävdar han.

Varför har du inte återställt sjönivån enligt domen?

– Det är när jag har tagit bort dammarna som sjönivån sjunkit, ska jag bygga dammar i bäcken igen? Säger Christer Nordlander.

Så du har inte grävt en längre sträcka i bäcken sommaren 2013?

– Nej, jag har inte grävt i bäcken, jag tog bort bäverdammarna och har dragit bort träd som rasat ner i bäcken. Men länsstyrelsen tror att jag har grävt nu, trots att det gjordes 1978.

Enligt Christer Nordlander ska det finnas dokumentation kring den händelsen, men varken länsstyrelsen eller han själv kan hitta några handlingar.

I maj i år besökte länsstyrelsen återigen Bandsjöbäcken och konstaterade att ingenting har åtgärdats.

– Nu har vi har ansökt om utdömande av vite den 10 juli hos Mark- och miljödomstolen, säger Thomas Jensen, enhetschef på miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Att det skulle vara arbeten utförda 1978 tror han inte eftersom det finns foton från platsen där det syns spår av ett banddrivet fordon i samband med grävningarna.

– Vi bedömde spåren som färska, säger Thomas Jensen.

Konflikten kring grävningsarbetena av Bandsjöbäcken har delat byborna. Men nu hoppas Stefan Eriksson att myndigheterna ska uppmana Bandsjöbäckens markägare att ta sitt ansvar.

– Jag tycker att det skulle ha hänt någonting redan för ett år sedan. För trots allt så är det skador på våra egendomar och på natur och miljö, det har man konstaterat med domen.

Läs också: Insändare: Bandsjöbäcken blev en livlös å

Läs också: Insändare: Utredning om misstänkt miljöbrott

Läs också: Utredningen om Stor-Bandsjön fortsätter

Mer läsning