Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens röra kan stoppa en adoption

/
  • Familjen Wänglund hoppas att deras familj ska utökas med två äldre systrar. Men problem med kommunens handläggning av ärendet kan spoliera adoptionen. Från vänster Benjamin, Maria, Smilla, Fredrik och Juliet Wänglund.

Byråkratiska problem i Timrå kommun ställer till det för familj som vill adoptera två unga flickor från Bosnien. Den långa handläggningstiden i kommunen riskerar nu att stoppa adoptionen.

Annons
Drabbade är en familj i Ljustorp som vill adoptera två flickor från Bosnien. Och tiden rinner i väg och snart kan det vara för sent att lyckas med adoptionen när det gäller den äldsta flickan.
Flickorna har tidigare bott i Timrå som asylsökande tillsammans med sina biologiska föräldrar. Myndigheterna avslog ansökan och avvisade familjen till Bosnien. En kort tid efter avvisningen dog flickornas mamma.
Pappan mår väldigt dåligt, säger Maria Wänglund som tillsammans med Fredrik Wänglund vill adoptera flickorna. Det vill också flickornas pappa.
Vid senaste socialnämndssammanträdet blev det återremiss. Vilket innebär att nämnden kan ta ett beslut tidigast i augusti.
Antingen har tjänstemän på socialförvaltningen i Timrå gjort en undermålig utredning eller så har politikerna i nämnden begärt in uppgifter som kommunen inte behöver för att fatta beslut. Båda parterna är mycket förtegna och vill inte gärna kommentera ärendet, detta trots att familjen har godkänt att tidningen får ta del av nämndens handlingar.
Där framgår det att kommunen redan i första skedet handlade ärendet på ett felaktigt sätt. I februari togs första kontakten med kommunen som måste godkänna föräldrarna som lämpliga. Socialförvaltningen sade i februari nej, med hänvisning att adoptionen inte genomförs i samarbete med en internationell adoptionsorganisation.
Något sådant krav finns inte i lagstiftningen. Och först när kommunens tjänstemän får kontakt med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, börjar en adoptionsutredning i mars.
Men någon sådan ska inte kommunen göra efter en ändring i lagstiftningen 1997. Det är MIA som gör den utredningen. Men den kan man inte göra förrän socialnämnden godkänt den hem- eller medgivandeutredning som socialförvaltningen gör.
En sådan skulle nämnden ta ställning till vid senaste sammanträdet, då det blev återremiss.
Vi viste inte vad beslutet innehöll därför vi skickade tillbaka ärendet eftersom det var så konstigt skrivet, säger Jan Norberg (s) socialnämndens ordförande.
Vad var det som var så konstigt med beslutet?
Handläggaren hänvisade tillbaka till journaler och vi ville ha reda på vad som stod i journalerna. Vi har aldrig tagit ett sådant här beslut tidigare. Vi visste inte om det var om själva föräldrarna eller om det var hela kedjan vi skulle ta beslut om.
Sören Ångman som handlagt utredningen och föredrog den för nämnden säger till ST att nämnden ville se hans minnesanteckningar.
Dessa hade jag med mig, berättar Sören Ångman.
I samband med sammanträdet fick nämnden ta del av hemutredningen och ett förslag om att föräldrarna skulle godkännas.
Ytterligare en faktor som komplicerar ärenden är att nämnden vill veta hur andra kommuner gjort i liknande ärenden.
Vi ville att man ska titta efter hur man har tagit beslut på andra ställen så att vi inte gör något fel, säger Jan Norberg.
Sören Ångman ska inte göra den utredningen. Den ska socialchefen Mona Backlund göra.
Hon meddelade mig det, säger Sören Ångman.
Mona Backlund är på semester och har inte meddelat beslutet till Jan Norberg eller Ingeborg Melin, vikarierande socialchef. Mona Backlund kommer tillbaka den 27 juli.
Då ska den kompletterande utredningen vara klar så att den går med handlingarna ut till nämndledamöterna, konstaterar Sören Ångman.
Men det finns inte eller här något stöd i lagstiftningen att kommunen ska göra en omvärldsanalys. Jan Norberg hävdar att det inte handlar om en omvärldsanalys.
Det är så vi uppfattat beslutet, säger Sören Ångman.
Kommunen är inte skyldig att göra en omvärdesanalys, säger Anette Enberg, på MIA i Stockholm. Kommunen ska göra en hemutredning och i den bedömningen tar man hänsyn till personens kunskaper, insikt till adoptivbarnens behov. Den planerade adoptionens innebörd, medveten om barnets bakgrund, allt man kan tänka in, deras ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och att det finns ett skyddsnät
När flickorna kom till Sverige fungerade familjen Wänglund som kontaktfamilj. Man har sedan avvisningen kontinuerlig kontakt och har besökt flickorna två gånger i Bosnien. Dels efter mammans död, dels ytterligare en gång senare.
Nästan tre år bodde båda flickorna i Timrå och gick i skola.
Svenska språket behärskar flickorna bra.
Om nämnden säger ja vid nästa sammanträde i augusti är det brottomt. Tingsrätten ska behandla ansökan, MIA ska ta beslut om att godkänna eller avslå ansökan och Bosniska myndigheter måste lämna sitt medgivande.
Den äldsta flickan fyller 18 år i oktober, konstaterar Fredrik Wänglund. Finns det inte något beslut innan dess måste hela proceduren göras om, eftersom det då handlar om en vuxenadoption.
Socialnämnden var inte enig i sitt beslut om återremiss. Eduardo Villanueva (V) krävde att ett beslut skulle tas vid senaste sammanträdet. Majoriteten ansåg annorlunda.
Varje gång vi pratar med flickorna får vi frågan om när dom kan flytta till oss, säger Maria Wänglund.

Mer läsning

Annons