Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Timrå kommun får kritik av Skolinspektionen – elev har inte fått tillräckligt stöd

Skolinspektionen kräver att Timrå kommun ser till att en elev som riskerar att gå ur grundskolan utan fullständiga betyg får det särskilda stöd han har laga rätt till.

Annons

I en anmälan från Skolinspektionen kräver man att Timrå kommun förbättrar stödet till en elev som riskerar att bli utan fullständiga betyg.

En anmälan om brister i skolverksamhetens hantering av ärendet inkom från elevens mamma den 13:e januari i år. Eleven går för närvarande i årskurs åtta och mamman skriver i anmälan att hon vill att pojken ska få gå om denna årskurs innan han påbörjar årskurs nio.

Skolinspektionen riktar kritik mot att skolan inte genomfört någon egen utredning av elevens behov och kräver att detta görs skyndsamt. Att skolan inte genomfört någon utredning innan de fattade beslut om extra stödåtgärder ses som särskilt allvarligt.

Läs också: Anmälan om bristande hjälp till elever i Timrå – fallet läggs ner

Att skolan dröjt med att sätta in åtgärdsprogrammet konstateras bristfälligt i skolverkets bedömning. Åtgärderna är inte konkreta, kopplade till kunskapskrav eller utvärderingsbara. Det konstateras att åtgärdsprogrammet inte uppfyller lagens krav.

Skolinspektion konstaterar att skolans arbete med uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna varit bristfälligt då det inte framgår vilka åtgärder som fungerat bra respektive dåligt och vad som kan göras för att åstadkomma förbättringar.

Läs också: Föräldrar anmäler bristande stöd till grundskoleelev

Därutöver förutsätts från Skolinspektionen att man ser till att eleven deltar i den studiehandledning på modersmålet som man kommit överens med vårdnadshavare om.

Beträffande moderns önskan att den aktuella eleven ska få möjlighet att gå om årskurs åtta konstateras att vårdnadshavare inte har någon möjlighet att kräva detta, men att eleven har rätt att komplettera sina resultat under två år efter avslutad skolgång.

■ ■ För mer nyheter om Timrå, klicka här – och följ ST.nu på Facebook.

Mer läsning

Annons