Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Trots flytten från Härnösand: Kommunen fortsätter satsa på Mittuniversitetet

Trots att campus flyttar från Härnösand satsade Härnösand en halv miljon på Mittuniversitetet under 2015.
Sammanlagt satsade landsting och kommuner över åtta miljoner förra året.
Nödvändiga pengar eftersom brister på extern finansiering är det största hot för verksamheten enligt Mittuniversitetets egen analys.

Annons

Mittuniversitetets största inkomst är statsanslaget som är på 207 miljoner. Den näst största posten är myndigheter. I den ingår bland annat pengar från länsstyrelsen Sedan kommer myndigheter svenska forskningsstiftelser, EU-medel och Pengar från kommuner och landsting.

Här räknar professor Christer Fröjdh, som ansvarar för extern forskningsfinansiering vid Mittuniversitetet, med mer pengar från bland annat kommunerna.

– Vi har redan tecknat nya avtal med Sundsvall och Östersund och räknar också med ett nytt avtal med Härnösand.

Samarbetet med Härnösand handlar framför allt om arkiv och energiområdena.

I höstas tecknade Härnösands kommun en avsiktsförklaring med Mittuniversitetet. Samtidigt startade en förstudie som ska ge svar på hur parternas gemensamma vilja och intresse ska stärka relationen mellan universitetet och kommunen.

Trots flytten till Sundsvall. Härnösands kommun och Mittuniversitetet söker nya samarbeten. Det gäller bland annat och kultur och kreativa näringar, arkivfrågor och satsningar inom energiområdet.

En avsiktsförklaring har undertecknats mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun och en förstudie har även inletts. Kommundirektör Sofia Pettersson, Härnösands kommun är positiv.

– Innan politiskt beslut kan tas om ett samverkansavtal så arbetar vi gemensamt för att ta fram områden som utgår från båda organisationernas behov, i enlighet med avsiktsförklaringen som undertecknades i september 2015.

Ett bra samarbete, enligt Sofia Pettersson.

– Vi har haft mycket inspirerande gemensamma utvecklingsträffar mellan våra två organisationer. Arbetet ska leda fram till ett förslag till politiken om samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun, men där är vi inte ännu.

Fram till dess att ett samverkansavtal är klart satsar Härnösand kommun enligt det avtal man tecknade i höstas.

– Det är precis som det står i avsiktsförklaringen. Totalt 250000 under 2015 och 2016 fram till ett beslut om samverkansavtal. Mittuniversitetet bidrar med lika mycket under samma period, september 2015 till vår/sommar 2016.