Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Trygghet ska alltid gälla i svensk äldreomsorg

1910 frågade Selma Lagerlöf, i ett tal till förmån för kvinnans rösträtt, ”Var finns den stat, som låter alla sina fattiga gamla få en trygg och ärad ålderdom, som det är tillbörligt för dem, som nalkas livets slut?” Frågan var högst retoriskt ställd, det landet fanns på den tiden ingenstans. Sedan dess har mycket förändrats. Den kvinnliga rösträtt Selma Lagerlöf pläderade för då tar vi nu för given och Sverige räknas i dag som ett av världens bästa länder att åldras i. Var och en av oss ska få ”en trygg och ärad ålderdom”, oavsett vem vi är och i vilken landsände vi råkar bo. Äldreomsorgens uppgift är stor, och även om de allra flesta äldre kvinnor och män i dag är nöjda med sin äldreomsorg så finns det brister. Ibland är bristerna små. Ibland är de allvarliga. När det finns brister i äldreomsorgen ska de åtgärdas. Inget annat duger.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

2010 uppdagades en rad problem inom äldreomsorgen, kopplat till behovet av personal dygnet runt. Det rörde sig om dementa män och kvinnor som lämnades på låst avdelning, trots att de hade behov av tillsyn och trygghet. Så får det inte gå till. I samband med detta påbörjades ett arbete med att förtydliga äldreomsorgens ansvar. Lagen innebär att alla äldre omfattas av ett grundläggande skydd och en rättighet. De ska erbjudas hjälp, stöd och omsorg i sådan omfattning att deras behov tillgodoses.

Nu beslutar regeringen om ett tillägg i socialtjänstförordningen, som tydliggör det uppdrag äldreomsorgen har. Människors liv, säkerhet och trygghet får aldrig äventyras. Inte dagtid. Inte nattetid. Det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Det kan tyckas självklart, men erfarenheterna har gjort att vi nu väljer att göra det här förtydligandet. Ingen ska tvivla på att trygghet gäller i svensk äldreomsorg. Dygnet runt.

Det här är en fråga om att äldre kvinnor och män ska vara trygga med sin äldreomsorg, men också av att anhöriga ska kunna känna sig trygga med den omsorg deras nära och kära får. De flesta av oss kan nog relatera till den oro många anhöriga kände efter avslöjandena 2010. Särskilt de anhöriga som har svårt sjuka äldre släktingar, som kanske själva inte kan uttrycka hur det faktiskt fungerar på boendet. Den förändring regeringen nu gör ökar tydligheten i vad som gäller på våra äldreboenden. Både de äldre själva och deras anhöriga ska känna sig trygga med att de äldres behov alltid står i centrum i svensk äldreomsorg. En person med demens som bor i exempelvis demensboenden och behöver dygnet runt vård ska tillförsäkras det. Finns behov av på boendet närvarande personal ska sådan finnas. På de flesta äldreboenden fungerar det redan så här, men nu ska det fungera så inom hela äldreomsorgen. Trygghet gäller, dygnet runt och i hela landet.

Åsa Regnér (S)

Äldreminister

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel