Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

V: Vi behöver lokal sjukhusledning – inte länskliniker

Förra veckan var Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp inbjuden till akutmottagningen i Sollefteå. Vi fick se hur personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi fick också höra hur sköra patienter, som skulle kunna få vård på ett sjukhus, i dag skickas fram och tillbaka mellan sjukhusen enbart för att länskliniksgränser, regler och klinikledningar förhindrar de ”sunt förnuft-lösningar” som personalen vill göra. Lösningar som i dag hindras av länsklinikchefen, trots att nödvändig personal finns på plats.

Trots att dessa problem (som är tagna ur utvärderingen) i stor utsträckning hänger ihop med stuprörsorganisationen med 19 länskliniker drar konsulterna slutsatsen att den ska bibehållas.

Detta är inte acceptabelt. Vi vet att kollegor i andra partier också besökt mottagningen. Vi hoppas att den kunskap som detta och andra besök i verkligheten gett, gör att vi kan komma överens om de förändringar som behövs.

För Plus-kunder: Analysen ger grönt ljus till länskliniker – men det krävs en rad förbättringar

På förra veckans möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) stod den här frågan på dagordningen. Vi behandlade utvärderingen av länsklinikorganisationen. Konsulternas rapport bekräftar till stor del det som personalen på akutmottagningen berättade om. Den tar upp en rad allvarliga problem i organisation och verksamhet, som visar att förändringar behövs för att förbättra samverkan mellan länsklinikerna och inom de tre sjukhusen. Det handlar om förändringar som minskar vårdskador, ökar invånarnas förtroende för vården, ökar kontinuitet och koordinering, minskar väntetider, skapar bättre förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen, förbättrar arbetsmiljön, ökar ledningens närvaro och tillgänglighet, säkrar patientflödena, förbättrar samverkan med primärvården och kommunerna mm.

Trots att dessa problem (som är tagna ur utvärderingen) i stor utsträckning hänger ihop med stuprörsorganisationen med 19 länskliniker drar konsulterna slutsatsen att den ska bibehållas. Vi delar inte den bedömningen. Däremot ser vi det som värdefullt att rapporten nu får utgöra underlag för dialog med medarbetare och fackliga organisationer om hur problemen kan åtgärdas.

För Plus-kunder: Läkarbrist ökar risk för farliga hyrläkare: "Belyser den närmast katastrofala situation som primärvården arbetar under"

Jag gjorde en protokollsanteckning med detta innehåll och ställde mig bakom ett förslag från Roger Byström (C) att utvärdera fördelarna med en lokal ledning med en närvarande chef för hela sjukhuset med mandat över rekrytering. En chef som har i uppdrag att samordna och utveckla verksamheten vid sjukhuset.

Vi hade en bra diskussion i nämnden och alla var överens om att det nu är viktigt med en dialog med medarbetarna och facket. Utvärderarna har i princip endast pratat med chefer. Men majoriteten i S och Mp tyckte att vi i oppositionen föregick vad dialogen med medarbetarna kan komma fram till. Det hindrar inte att de nu skriver att de är övertygade att länsklinikerna är rätt väg att gå.

Vi är lika övertygade om att lokal sjukhusledning och införande av sammanhållna vårdområden är rätt väg. Om övriga partier väljer att inte lyssna på de erfarenheter och synpunkter vi nu får från personalen så får väljarna avgöra frågan.

Gunnar Fors (V)

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel