Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vad vill ni med förskolan?

Imorgon onsdag håller barn- och utbildningsnämnden sammanträde om bland annat besparingar i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Förslaget innebär enligt uppgifter i Sundsvalls Tidning besparingar om 65 miljoner kronor år 2016. Enligt samma artikel har tillfrågade förskolechefer uttalat att de med de föreslagna besparingarna inte kommer att kunna garantera barnens säkerhet.

Vi föräldrar i Lucksta förskolors föräldraråd har, utan framgång, försökt att påverka kommunpolitikerna att verka för att barngrupperna i Sundsvalls kommuns förskolor ska minska i storlek. Våra farhågor är att de föreslagna besparingarna istället kommer att leda till att redan stora barngrupper blir ännu större.

I februari 2015 bestod den genomsnittliga barngruppen i Sundsvalls kommuns kommunala förskolor av 18 barn. Den genomsnittliga barngruppen i rikets kommunala förskolor uppgick hösten 2014 till 16,9 barn.

Enligt Skolverkets tidigare allmänna råd om förskolan från 2005 var ett riktvärde för barngruppernas storlek 15 barn per grupp (och ännu färre för de minsta barnen).

Stora barngrupper är en faktor som generellt har en negativ inverkan på barns utveckling – framför allt för de minsta barnen. I Skolverkets allmänna råd om förskolan från 2013 står bland annat: ”Om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att bytas till sin motsats. Relationer kan bli svåra att överblicka för barnen vilket kan skapa en känsla av anonymitet och otrygghet, något som i sin tur kan leda till ett aggressivt beteende eller andra yttringar såsom trötthet, nedstämdhet och håglöshet. Låg personaltäthet och stora barngrupper har negativa effekter framförallt när det gäller de yngsta barnen som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter.” Det anges vidare att gruppstorleken är mer avgörande för pedagogisk kvalitet än personaltäthet – mindre grupper är att föredra framför större grupper med samma personaltäthet. Forskning visar också att en viktig framgångsfaktor för goda skolresultat är att se till att förskoleverksamheten och de tidiga skolåren håller god kvalitet.

På Lucksta förskolor har förskolechefen gått oss föräldrar till mötes och minskat barngrupperna, vilka tidigare under våren 2015 bestod av 21 eller fler barn. Vi är tacksamma för detta, även om vi fortfarande tycker att grupperna är stora. På de två förskolorna är barnen nu fördelade på totalt fem åldersindelade avdelningar där de minsta grupperna består av 14 barn (mellan 1 och 2 år) och de största av 19 barn. Det är i snitt 17,2 barn per grupp – högre än riksgenomsnittet. Nu har vi fått besked av förskolechefen att budgeten inte går ihop med detta barnantal och att man därför tvingas att ta in fler barn och återigen öka gruppernas storlek.

Detta är alltså förutsättningarna inom ramen för 2015 års budget. Vad skulle de besparingar som föreslås för år 2016 innebära för barngruppernas storlek och våra barns mående och säkerhet, för personalens arbetsmiljö och förutsättningar att bedriva en god förskoleverksamhet?

Vi tycker att det vore rimligt att kommunen tydligt tar ställning till hur stora barngrupperna ska vara. Att det sätts ett maxtak för gruppernas storlek. Att förskolan får tillräckliga resurser på en långsiktig basis så att gruppstorleken kan hållas på en lagom nivå över tid. Vi förstår också att kostnader och utgifter måste balanseras i en budget, men vill uppmana er politiker att hitta andra områden att göra besparingar på än på en förskola som redan har en för hårt åtdragen svångrem. Att satsningar på förskolan görs på bekostnad av övrig skolverksamhet är emellertid heller ingenting vi önskar.

Mot den här bakgrunden frågar vi politikerna i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige: Vad vill ni med förskolan? Vilken är er konkreta vision och hur ska ni rent konkret uppfylla den? Vilken kvalitet ska verksamheten hålla? Vilken personaltäthet och förskollärartäthet ska det vara? Hur stora ska barngrupperna vara?

Föräldrarådet vid Lucksta förskolor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel