Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vårdsmuts är en livsfara

Brister i städning inom vården kan i värsta fall vara förenad med direkt livsfara. Det är helt oacceptabelt.

Nu måste ansvarig minister för hälso- och sjukvården Gabriel Wikström (S) agera. En av de viktigaste reformerna som alliansregeringen införde var Sveriges första samlade patientsäkerhetslag. Det övergripande syftet med denna är att främja en ökad patientsäkerhet. Lagen innebär bland annat att alla vårdgivare, oavsett om de drivs i offentlig eller annan regi, är skyldiga att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.

När vårdhygien och städning i vården brister är det problematiskt på flera sätt. Därför är det upprörande att ta del av bland annat brister och underlåtenhet som till exempel tidningen Expressen nyligen publicerade. Så får det inte gå till inom städning av våra sjukhus. Slarv med personlig hygien och dålig städning är förenad med livsfara.

Samtidigt tar vi på oss vår del av ansvaret. I en ny rapport från Riksrevisionen (RiR 2015:12) Patientsäkerhet menar Riksrevisionen att; regeringens åtgärder inte har varit tillräckliga när det gäller att styra och följa upp de ansvariga myndigheternas arbete med att stödja vårdgivarna. Det borde stått klart att den ambitionshöjning som lagen innebar vad gäller landstingens ansvar förutsatte en lika genomtänkt satsning på tillsyn, normering och stöd.

Vi moderater genomför en fortsatt förnyelse och utveckling av vår politik inom välfärden. Ett av de förslag som vi vill genomföra är att myndigheten Inspektionen för vård och omsorg ska ges ett ännu tydligare uppdrag och mer resurser, cirka 50 miljoner kronor per år, för att kunna utöva mer tillsyn och uppföljning av bland annat vården.

Patienter, brukare och anhöriga behöver ordning och reda i välfärden. Välfärden är ingen marknad. Det är bland annat därför som moderaterna på sin nyligen avslutade partistämma lade fast att det ska krävas en generell tillståndsplikt och likvärdiga krav för alla utförare inom hälso- och sjukvården. Det är kvalitet som är det avgörande.

Socialstyrelsen och Riksrevisionen menar vidare att en central punkt i ett system gällande patientsäkerhet handlar om att varje vårdgivare har etablerat en väl fungerande egenkontroll. Inom vården ska den innebära att det sker en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Därtill att den bedrivs enligt tydliga processer och rutiner.

Så har uppenbarligen inte skett i de fall som till exempel Expressen redovisar. I Sverige ska alla patienter, brukare och anhöriga kunna lita på att noggrann uppföljning och tillsyn genomförs dels av ansvarig myndighet, dels av den berörda vårdenheten. Det är hög tid att vänsterregeringen ägnar sin uppmärksamhet åt rätt saker i vården och omsorgen.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar i sin rapport Vårdrelaterade infektioner. Framgångsfaktorer som förebygger att en av de viktigaste åtgärderna för att minimera och helst helt undvika vårdinfektioner handlar om att städning alltid ska ses som en viktig del. Ungefär 700 patienter avlider varje år till följd av vårdskador. Det är en förbättring sedan alliansregeringen införde patientsäkerhetslagen. Så sent som 2008 avled ungefär 3 000 patienter årligen av vårdskador.

Jag har i riksdagen ställt en tydlig fråga till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Den borde inte vara speciellt komplicerad att ge ett tydligt och konkret svar på. Vilka omedelbara åtgärder avser ansvarigt statsråd att vidta för att komma tillrätta med dålig vårdhygien, så som brister i städning, samt vilka nationella strategier för ökad patientsäkerhet vidtas, då underlåtenhet av det är förenad med livsfara?

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel