Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemlig rapport ger tunga argument för att stänga BB i Sollefteå

En stängning av förlossningen vid Sollefteå sjukhus sparar cirka 15 miljoner kronor och kan göras enkelt i en verksamhet med svåra bemanningsproblem. En stängning av förlossningen i Örnsköldsvik är betydligt mer komplicerad. Landstingets hemliga rapport levererar tunga argument för en avveckling i Sollefteå.

Annons

Kvinnoklinikens länsverksamhetschef Marju Dahmoun har på politikernas begäran tagit fram tre olika förslag till besparingar inom kvinnosjukvården i Västernorrland.

Alternativ ett handlar om att stänga förlossningen och den slutna vården samt all operationsverksamhet vid Sollefteå sjukhus och beräknas spara cirka 15 miljoner kronor. Rapporten ger inga direkta förslag till beslut, men poängterar att verksamheten i Sollefteå just nu drivs med stora bemanningssvårigheter.

Läs också: Kvinnosjukvårdens framtid i länet: Här är de tre förslagen i sin helhet

Alternativ två tar upp att stänga förlossningen och den slutna vården vid Örnsköldsviks sjukhus. På grund av osäkerheten om hur många patienter som i så fall väljer Umeå beräknas det här spara 11-21 miljoner kronor.

När det gäller en eventuell stängning endast i Örnsköldsvik pekar rapporten på att det blir svårt att genomföra på grund av den sviktande läkarbemanningen i Sollefteå. Man tar även upp att länet behöver operationsverksamheten i Örnsköldsvik, åtminstone under tiden som nya operationslokaler byggs i Sundsvall.

Alternativ tre innebär att genomföra både alternativ ett och två. Om samtliga patienter då väljer Sundsvall innebär det ökade bemanningskostnader i Sundsvall med nio barnmorskor och sex undersköterskor. Om 75 procent av patienterna i Örnsköldsvik väljer Umeå får landstinget i stället ökade regionkostnader. Besparingen landar på 24-31 miljoner kronor.

Läs mer: Stafettläkare i Sollefteå kostar 200 000 kronor – i veckan

Det sista alternativet bedöms som svårt att genomföra, eftersom man befarar att flera läkare inte vill arbeta kvar på mottagningarna i Sollefteå eller Örnsköldsvik.

– Men jag vill att våra politiker tar itu med det här så att vi får ett beslut i frågan, säger Marju Dahmoun.

Hon betonar att hon inte förespråkar något av alternativen, utan endast presenterar en rapport som politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) får ta ställning till.

– Det är oerhört plågsamt för personalen att arbeta under oro. Det här har vi speciellt känt i Sollefteå där jag sett hur personalen påverkas av oron och ovissheten. Därför är det viktigt för oss att få ett beslut, säger Marju Dahmoun.

Läs också: BB i Sollefteå och Örnsköldsvik fortsatt hotade trots protesterna – landstinget utreder nedläggning

Kirurgins länsverksamhetschef Leif Israelsson har nyligen meddelat att bristen på vårdpersonal gör det osäkert om akutkirurgin kan öppna i Sollefteå efter sommaren.

Läs mer: Akuta kirurgin i Sollefteå hotad även i höst – ser inte ut att kunna öppna igen

Kan det på grund av den svåra bemanningssituationen även bli omöjligt att driva förlossningsvård i Sollefteå?

– Det är klart att såna beslut kan vara aktuella, men det är för tidigt för mig att säga någonting om det, säger Marju Dahmoun.

Värt att notera är att i samtliga alternativ är mottagningsverksamheten kvar på respektive ort och det är bara sällanhändelserna, förlossningsvård och inneliggande operationsvård som omstruktureras.

Ytterligare en aspekt är att en koncentrering av förlossningsvården ökar trycket på patienthotellet i Sundsvall.

Läs även: Länsklinikchefen om problemen att rekrytera till Sollefteå: "I praktiken är det omöjligt"

En rapport från kvinnoklinikens länsverksamhetschef Marju Dahmoun visar att landstinget skulle spara cirka 15 miljoner kronor på att stänga förlossningskliniken vid Sollefteå sjukhus.

Mer läsning