Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnosjukvårdens framtid i länet: Här är de tre förslagen i sin helhet

Kvinnosjukvårdens insatsplan i Landstinget Västernorrland har tre alternativ på vilka effekterna blir om förlossningsvården koncentreras till ett eller två sjukhus. I samtliga alternativ är mottagningsverksamheten kvar på respektive ort och det är bara sällanhändelserna, förlossningsvård och inneliggande operationsvård som förändras.

Annons

Marju Dahmoun, länsverksamhetschef på kvinnokliniken, har tagit fram en rapport som visar konsekvenserna av en avveckling av en eller två förlossningskliniker i Västernorrland.

Läs mer: Hemlig rapport ger tunga argument för att stänga BB i Sollefteå

Alternativ 1

Sollefteå stänger förlossningen och den slutna vården samt all operationsverksamhet

350 förlossningar behöver ske i Sundsvall eller Örnsköldsvik. Sundsvall klarar denna ökning utan åtgärder. Öppenvård och specialistmödravård blir kvar i Sollefteå med 3 läkartjänster, 4 barnmorsketjänster och 1 sekreterartjänst.

Om tjänsterna vid gynekologisk mottagning i Sollefteå inte kan bemannas, behövs upp till 3 000 läkarbesök och 400 barnmorskebesök utföras i Sundsvall eller i Örnsköldsvik.

Det behövs vidare en omorganisation för 600 återbesök.

Om man inte kan bemanna med läkare vid specialistmödravård (SMV) och ultraljudsverksamhet måste upp till 1 500 läkarbesök göras i Sundsvall eller Örnsköldsvik.

Det behövs också 2-3 nya platser på patienthotellet i Sundsvall för vården före och efter förlossningen.

Ekonomi: Alternativ 1 ger ett nettospar på 15,4-15,9 miljoner kronor (mkr), beroende på hur många patienter som väljer att åka till Östersund.

Läs också: Fler patienter inga problem för Sundsvalls BB

Alternativ 2

Örnsköldsvik stänger förlossningen och den slutna vården

600 förlossningar behöver ske i Sundsvall eller i Sollefteå. Det här klarar landstinget utan ändring av bemanning på de övriga två sjukhusen, under förutsättning att patienterna fördelas mellan orterna. Öppenvård, operationsverksamhet (öppenvård), uroterapin (0,5 tjänst) och specialistmödravård blir kvar i Örnsköldsvik med 4 läkartjänster, 6 barnmorsketjänster, 2 sekreterare och 0,5 enhetschefstjänst.

Om tjänsterna vid gynekologisk mottagning i Örnsköldsvik inte kan bemannas behövs upp till 5 000 läkarbesök och 400 barnmorskebesök utföras i Sundsvall eller i Sollefteå.

Omorganisation krävs för cirka 1 300 besök.

Om man inte kan bemanna SMV och ultraljudsverksamhet med läkare måste upp till 1 100 läkarbesök göras i Sundsvall eller Sollefteå.

Det krävs även 2-3 nya platser på vårdhotellet i Sundsvall för vården före och efter förlossningen.

Ekonomi: Alternativ 2 ger ett nettospar på 11,5-21,2 mkr i landstinget, beroende på hur många patienter som väljer att åka till Umeå.

Läs också: BB kan läggas ner både i Sollefteå och Örnsköldsvik

Alternativ 3

Sollefteå stänger förlossningen och den slutna vården samt all operationsverksamhet. Örnsköldsvik stänger förlossningen och den slutna vården.

Om förlossning och inneliggande vård stängs i Sollefteå och Örnsköldsvik, behöver cirka 1 000 patienter åka till Sundsvall för förlossning vilket innebär totalt 2 600 förlossningar per år. Då krävs en utökning med nio tjänster för barnmorskor i Sundsvall och sex nya tjänster för undersköterskor.

Det skapas även ett behov av 6-9 nya platser på patienthotellet i Sundsvall samt att man öppnar två vårdsalar med 3-4 vårdplatser. Det här skulle innebära ökade bemanningskostnader men inga nya regionkostnader och en sammanlagd besparing på 31,7 mkr. Om å andra sidan 75 procent av de blivande mödrarna väljer att åka till Umeå får man inga ökade personalkostnader, men däremot ökar regionkostnader, vilket i slutändan ger ett nettospar på 24,5 mkr.

Om det inte går att bemanna tjänsterna vid gynekologisk mottagning i Örnsköldsvik och Sollefteå behöver 8 500 läkarbesök och 2 500 barnmorskebesök göras i Sundsvall. Vissa besök borde kunna slussas till primärvården. Det kan krävas lokalöversyn/anpassning i Sundsvall.

Omorganisation behövs för återbesök.

Om man inte kan bemanna SMV och ultraljudsverksamhet med läkare måste 3 500 läkarbesök göras i Sundsvall.

Ekonomi: Alternativ 3 ger ett nettospar på 24,5-31,7 mkr, beroende på hur många patienter som väljer att åka till Umeå.

Sammanfattning

Besparing per år enligt alternativ 1 (Sollefteå): 15,4-15,8 mkr

Besparing per år enligt alternativ 2 (Örnsköldsvik): 11,2-20,9 mkr

Besparing per år enligt alternativ 3 (Sollefteå+Örnsköldsvik): 23,6-30,8 mkr

Läs också: Stafettläkare i Sollefteå kostar 200 000 kronor – i veckan

Mer läsning

Annons