Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingen föreslås ta egna beslut om kontroversiellt sprututbyte

Det blir landstingen ensamma som föreslås att bestämma om lokal användning av sprututbytesprogram. Det beslutades under torsdagens regeringsammanträde efter ett förslag från sjukvårdsminister Gabriel Vikström. I Västernorrlands landsting finns ännu inget program i verksamheten.

Annons

Sprututbytesprogram används för att minska spridningsrisken av livshotande infektionssjukdomar hos personer som injicerar droger av olika slag. Det har använts framgångsrikt under många år men också varit uppe till diskussion och debatt lika länge. Nu föreslås från regeringen att landstingen själva ska ansvara för ansökan och drift av programverksamheten. Ålderskravet sänks samtidigt från 20 år till 18. Även det tidigare kravet att kanyler och sprutor ska märkas föreslås att tas bort enligt remissen till lagrådet.

Sprututbyten har används under flera år för att minska infektionsrisken bland injicerande narkomaner. Nu föreslår regeringen att landstingen ska bli huvudman för alla verksamhet.

I Västernorrland finns inget beslut om att aktivera ett sprututbytesprogram. Landstingsledningen sa nej när verksamheten blev laglig för runt tio år sedan.

– Det var inte aktuellt då men nu har tiden gått och många andra landsting erbjuder den möjligheten. Förhoppningsvis kan det ändras även här. Jag var själv tveksam tidigare men har blivit övertygad att metoden är bra, i ren smittskyddssynpunkt. Våra landstingspolitiker får gärna ta en nytt beslut, säger Hans Boman, läkare på Smittskyddsenheten i Sundsvall.

Hans Boman, läkare på Smittskyddsenheten på landstinget Västernorrland.

Ewa Back som är ordförande i Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd medger att frågan om sprutbyten inte varit uppe för diskussion i nämnden:

– Nej, det har inte aktualiserats men jag tror att vi måste ta med oss frågan till nämnden. Vi bör även ventilera detta i våra återkommande samtal med kommunerna i området.

Spridningen av allvarliga sjukdomar som Hepatit C och Hiv som båda smittas genom blodet kan minskas genom införandet av aktiva sprututbytesprogram. Enligt Folkhälsomyndigheten är sprutbyte med samtidig testverksamhet och rådgivning en viktig hälsofråga för hela samhället.

– Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd och rekommenderas av både Folkhälsomyndigheten och en rad internationella organisationer. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet över hela landet. Det skapar också nya möjligheter för personer i missbruk och beroende att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Kristina Mårtensson är länsverksamhetsansvarig för vuxenpsykiatrin i Landstinget där en stor del av behandlingen av drogberoende människor sker.

Samtidigt är samtidigt är frågan om sprututbyten inte okontroversiell. Länsverksamhetschefen för vuxenpsykiatrin i Landstinget Västernorrland, Kristina Mårtensson uttrycker det så här:

– Det är en svår balansgång och blir ett etiskt dilemma att använda sprututbyten som behandlingsmetod. Det finns olika mål där sprututbytena innebär en minskad infektionsrisk hos drogberoende personer som aktivt injicerar. Å andra sidan vill vi hjälpa dessa människor ut ur beroendet och då erbjuds substitutsbehandling som på sikt ska hjälpa personer att leva ett mer vanligt liv. Det är svårt att erbjuda metoderna inom samma verksamhet. Men jag tror inte frågan har varit uppe för diskussion inom landstinget. Vi vill ju rädda liv, men på olika sätt, säger Kristina Mårtensson.

Mer läsning

Annons