Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringsbeslut i dag: Västernorrland ett steg närmare region 2017

Västernorrland är ett av fyra landsting som i dag får klartecken från regeringen att bilda region 2017.

Annons

Under regeringssammanträdet fattades beslut om proposition där det föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar ändras så att den även omfattar Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ger klartecken till Västernorrlands region.

– Nu flyttar vi makten närmare medborgarna när det gäller den regionala utvecklingen. För mig är det viktigt att vårt land håller ihop. Regional tillväxt bygger på regonal utveckling. Utanför storstäderna finns det en förväntan på att staten ser den växtkraft som finns. Det här är ett beslut som skapar förutsättningar för ökad växtkraft i de fyra berörda länen, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i en presskommentar.

I det utökade ansvaret ingår också fördelning av företagsstöd och projektstöd inom den regionala tillväxtpolitiken samt ansvar för den regionala transportinfrastrukturplaneringen.

– Det är bra att regeringen har tagit nästa steg i lagstiftningsprocessen för denna historiska förändring som innebär att folkvalda i landstinget ges möjlighet att demokratiskt styra inriktningen på den regionala tillväxtpolitiken. Nu ser vi fram emot riksdagens behandling av frågan i juni eller tidigt i höst. Fram till dess förbereder vi förändringen tillsammans med länsstyrelsen, säger Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör på landstinget.

Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Regeringen har hört Lagrådet och Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.

Den här regionbildningen ska inte blandas ihop med en gemensam storregion för de fyra nordligaste länen som kan komma att föreslås från 2019.

Mer läsning

Annons