Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så mycket får de kommunala styrelsetopparna: Timråbo betalar lägst arvode i södra Norrland

Mitthem är det bolag som toppar arvodeslistan i Västernorrland. Där får styrelseordföranden över 140 000 kronor per år.
Per-Arne Olsson, (S), är ord­fö­ran­de i Tim­rå­bo, ett mel­lan­stort bo­lag i Norr­land med cir­ka 1 800 lä­gen­heter.
I jämförelse med andra i samma position så har han ett bottenarvode.

Annons
Per-Arne Olsson, Timråbos ordförande, har ett arvode på 40 020 kronor.

Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra har granskat de arvoden som betalas ut till kommunala bostadsbolags styrelseordförande i Norrland. Den visar att Östersundshems ordförande Tord Andnor har överlägset högst arvode med sina 227 772 kronor per år.

I botten ligger Timråbos ordförande Per-Arne Olsson med ett arvode på 40 020 kro­nor.

– Ja, jag tyc­ker själv att 40 000 är då­ligt, men jag har ju åtagit mig upp­draget. Det är trev­ligt, men man läg­ger väl inte ner så myc­ket tid hel­ler när er­sätt­ningen är så låg, säger han till Hem & Hyra.

Hur myc­ket tid läg­ger du på sty­rel­se­ar­be­te?

– Det är jät­te­svårt att säga, det är så olika men man sitter ju med bud­get­räk­ningar på kvällarna när det ska göras, för­be­reder sty­rel­se­mö­ten och sånt, säger han till Hem & Hyra.

Idag sitter han inte i någon annan styrelse, men innan Timråbo så var han ordförande i Timrå vatten.

– Hade jag varit kvar där så hade jag haft ett högre ar­vo­de, säger han.

Kommer du att ställa upp i näs­ta val?

– Det är frå­gan om det …

Per-Arne Olsson, Timråbos ordförande.

I Västernorrland toppar Mitthems ordförande Leif Nilsson, (S), listan med sitt arvode på 141 696 kronor. Mitthem är även det bolag som har flest lägenheter, 5 828 stycken.

En som fick en re­jäl på­ök­ning av ar­vo­det i fjol var Eleo­no­ra Asp­lund, (S), ord­fö­ran­de i Krambos sty­rel­se. Hennes arvode höjdes från 87 150 kro­nor till 123 000 kro­nor.

– Det var inte en dag för sent, det skulle hon ha haft ti­digare. Ella är en kom­pe­tent män­ni­ska och väl­ut­bil­dad inom sty­rel­se­ar­be­te. Det var ett fullt rel­e­vant be­slut som inte går att ifrå­ga­sätta, säger Ar­vo­des­be­red­ningens ord­fö­ran­de, Svan­te Nilsson, (S), till Hem & Hyra.

För Timråbos ordförande Per-Ar­ne Olsson kan en jus­te­ring av ar­vo­det bli ak­tu­ell, en­ligt Tim­rås ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen, Ewa Lind­strand, (S).

– Jag visste inte om det och det låter de­fi­ni­tivt inte rim­ligt så det ska jag be bo­laget att titta på och ta upp frå­gan med Andreaz Strömgren (kom­mun­chef i Tim­rå, reds. anm.), säger Ewa Lindestrand till Hem & Hyra.

Vad be­ror det på?

– Det kan­ske har släpat ef­ter se­dan bo­laget gjorde mi­nus­re­sul­tat och hade pro­blem med höga va­kanser. Men så är det ju inte nu.

Göran Hogestadh är ordförande i Styrelseakademin i Mälardalen, som arbetar med och utbildar både kommunala och privata styrelser. Han anser att det är viktigt att inte betala ut för låga arvoden.

– Ett lågt arvode lockar inte de mest kvalificerade och engagerade. Det är inte "bara" att vara ordförande i ett kommunalt bostadsbolag, här följer också ett stort ansvar, säger han till Hem & Hyra.

Mer läsning

Annons