Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolverkets skarpa åtgärder för att stoppa fusket med nationella proven

I flera år har facit till de nationella proven läckt på sociala medier. Nu tar Skolverket tag i problemet och skärper reglerna och rutinerna för de nationella proven.
– Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverket provenhet, i ett pressmeddelande.

Annons

Flera av årets nationella prov läckte i år på sociala medier. Liknande situationer har inträffat under föregående år och nu tar Skolverket till med åtgärder för att undvika dessa problem framöver.

– Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum. Därför måste vi skärpa reglerna och rutinerna. Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverket provenhet, i ett pressmeddelande.

Ansvaret för de nationella proven ligger på flera. Skolverket ansvarar för att skapa, distribuera och besluta om regler för hur skolor ska hantera proven. Därefter är det varje enskild skolhuvudman som ansvarar för att följa reglerna och försäkra sig att proven hanteras korrekt.

Foto: Pontus Lundahl / TT

Inför nästa termin har Skolverket beslutat att proven kommer att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet och facit kommer att i de allra flesta fall levereras i efterhand.

– Vi hade helst velat undvika de här skärpningarna eftersom vi vet att det påverkar lärarnas arbete men att få bukt med läckorna väger tyngre. Fusket skapar mycket stress och oro bland lärare och elever som ärligt vill visa sina kunskaper, säger Anders Boman.

Förändringarna som Skolverket väljer att göra, de flesta träder i kraft till höstens nationella prov:

► Separat leverans av facit tidigast på provdatum eller dagen efter. Undantag är de sista proven i maj då utskick av facit i efterhand kan äventyra betygsättningen.

► Ändrade rutiner för utskick av prov till skolorna. Skolverket fastställer leveransdatum och lägger det i närmare anslutning till provdatum.

► Skolverket uppmanar skolorna att börja provet senast kl 9 på aktuell provdag. Förändringen genomförs också i föreskrifter så snart det är juridiskt möjligt.

► Föreskriften ändras så snart det är möjligt vad gäller när proven får öppnas. Ändringen innebär att proven ska öppnas vid provtillfället. Vissa typer av anpassningar för elever med funktionshinder kan motivera att provet öppnas tidigare, dock tidigast 24 timmar i förväg. En vanlig anpassning som inte motiverar öppning av prov i förväg är förlängd skrivtid.

► Skolverket tydliggör kraven på skolhuvudmännen, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Skolinspektionen följer upp att skolhuvudmännen har rutiner för att följa Skolverkets föreskrifter. Skolverket rapporterar också spridning och bristande hantering direkt till Skolinspektionen som skyndsamt kan följa upp händelsen.

► Uppföljning med rektorer och skolhuvudmän om hur hanteringen av proven fungerar. Syftet är att få mer kunskap för att kunna fatta ytterligare beslut om åtgärder för att stärka rättssäkerheten när nationella prov genomförs.

– Vi hade gärna velat göra alla dessa förändringar omedelbart. Men dels är prov och facit redan utskickade till skolor och sedan finns det juridiska hinder som gör att vissa förändringar kan träda i kraft först senare. De flesta åtgärderna kommer genomföras nu till höstterminen, säger Anders Boman.

Mer läsning

Annons