Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tungt namn om polisens omorganisation: "Bygger på förhoppningar och antaganden"

Det har varit många som höjt kritiska röster kring den stora omläggningen av Polismyndigheten. De får nu vatten på sin kvarn från polisforskare Stefan Holgersson som menar att underläget för beslutet är för knapphändigt.

Annons

I ett utkast till den välrenommerade polisforskaren Stefan Holgersson rapport framkommer att det saknas ordentligt underlag för den stora omläggningen som nu pågår inom polisen.

Tanken är att organisationen genom att gå från att vara flera länsknutna enheter till att istället arbeta med ett mindre antal centraler runtom i landet – där hela Norrlandsregionen numera styrs från Umeå – ska kunna effektivisera ledningen och göra organisationen mer enhetlig. Man menar även att man på sikt ska kunna öka antalet poliser i lokalpolisområdena.

Stefan Holgerssons kartläggning av processen visar dock att det saknas beskrivningar eller förklaringar över hur man nått fram till detta. De dokument han fått tillgång pekar mot att centraliseringen i sig inte tycks medföra några positiva effekter utan detta antas kunna komma med ytterligare åtgärder framöver.

Stefan Holgersson menar att det kan finnas fog för antagandet att övergången till sju centrala polisenheter kan komma att skapa förutsättningar för dessa förbättringar, men att det även finns det som pekar i rakt motsatt riktning. Vilket skulle kunna ge stöd åt den kritik som uppkommit internt från lokalpoliser, regionalt polisfack samt skyddsombud.

Bland annat gjordes strax innan omläggningen en så kallad 6:6A-anmälan – en stridsåtgärd som kan tas till då man ser fara för arbetsmiljörisker – av huvudskyddsombud i region Västernorrland. Man såg då risker för att poliser i regionen vid omläggningen riskerade att stå utan hjälp vid allvarliga lägen.

– Det här är vårt sätt att markera och agera mot de missförhållanden vi identifierat. Jag har tidigare upplevt att man varit beredda på att lyssna på våra synpunkter och åtgärdat de problem som funnits, sade huvudskyddsombud Johan Pesula vid tillfället.

Läs mer: Skyddsombud slår larm – polisomläggningen för riskfylld

De orosmoment som Stefan Holgersson kan identifiera med centralisering är följande: Avstånd mellan lokalpolisområdeschefer och ledningscentralerna ökar, organisationen tappar flera erfarana operatörer i och med omläggningen, lokal- och personkännedom blir sämre på regionledningscentralerna, förändringen tar både kraft, tid och pengar i anspråk, ökad risk för arbetsmiljöproblem på de stora centralerna, högre personalomsättning vilket medför ökade kostnader och påverkar kvalitet samt att hanteringsprocessen blir krångligare i och med att fler är involverade.

Sammanfattningsvis konstaterar Stefan Holgersson att underlaget för beslutet är för knapphändigt och att det snarare tycks bygga på antaganden och förhoppningar än ordentlig analys.

Mer läsning

Annons