Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undersökning om utanförskap: Sundsvall och Sollefteå mest oroade över utvecklingen

En undersökning som försäkringskoncernen Skandia låtit göra tillsammans med konsultföretaget Demoskop visar att det råder stor oenighet i synen på socialt och kulturellt utanförskap bland länets kommuner.

Annons

I undersökningen har man frågat ut inte mindre än 4250 kommunpolitiker runtom i landet kring hur de ser på utvecklingen under de senaste fem åren och huruvida de idag arbetar mer eller mindre för att komma till bukt med de problem som det medför att grupper och individer känner sig utestängda från delar av samhället.

Sett över riket i stort kan sägas att situationen upplevs förvärrats något de senaste fem åren i landets storstadsområden – där 57 procent av de folkvalda ger jakande svar på frågan om läget förvärrats – medan motsvarande grupp på mindre orter har en något mindre negativ uppfattning av de senaste årens utveckling.

I Västernorrlands län råder långt ifrån enighet i frågan. Bland kommunpolitikerna i Sundsvall uppger drygt hälften att läget förvärrats de senaste fem åren. Med 40 procent som uppger att det blivit sämre de senaste fem åren följer kommunpolitikerna i Sollefteå strax därefter. Mest positiv till utvecklingen är man i Ånge där ingen av kommunpolitikerna upplever att läget blivit sämre. Mest intern oenighet i frågan tycks råda i Örnsköldsvik där vardera av de tre ställningstagane svarsalternativen har runt 30 procent av svaren.

Den gängse bilden av hur arbetet med dessa frågor fortskrider tycks i Västernorrland vara att man antingen ökat insatserna eller att de ligger kvar på samma nivå, men även här slår den negativa synen hos politiker i Sundsvall och Sollefteå kommun igenom; där 24 respektive 20 procent av de svarande uppger sig uppleva en minskning. Att jämföra med 0 procent av de svarande i övriga kommuner.

Mer läsning

Annons