Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västernorrland är Sveriges dödstätaste län: "Vi har ingen förklaring"

I färsk statistik över dödstalen i Sverige som tagits fram av Socialstyrelsen kan man se en tydlig trend – det dör fler personer i Norrland än i övriga landet. Högst bland de norrländska länen ligger Västernorrland.

Annons

Under 2015 dog totalt dryga 91 000 personer i Sverige, en ökning från föregående år då 89 000 personer dog. Dödstalen är relativt jämnt fördelade mellan könen med 46 500 kvinnor respektive 44 500 män – en trend som varit stabil sedan mitten av 90-talet då männens dödstal minskat medan kvinnornas legat kvar vid tidigare nivå.

Den vanligaste dödsorsaken i landet var under året hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer, detta gäller bland båda kön. Dessa dödsorsaker stod för 66 procent av dödsfallen under 2015. Hjärt- och kärlsjukdomar har sedan 1987 minskat med 55 procent, medan motsvarande siffror för tumörer endast backat med 13 procent.

Sveriges befolkning har vuxit och blivit äldre under de senaste decennierna. Medelåldern vid dödsfall ligger idag på 82 år för kvinnor och på 77 år för män.

Läs också: Narkotika tar allt fler liv: "Överdoser vanligare bland män"

Geografiskt kan man se en skillnad mellan rikets delar i andelen dödsfall, då något större andel av inånvarna dör i Sveriges nordligare delar. Högst bland de nordliga länen ligger Västernorrland där strax över 1000 personer per 100 000 invånare dog under 2015, att jämföra med riksgenomsnitt runt 900 . Riktigt varför det ser ut så vet man inte riktigt.

–Norrlandslänen ligger högst, men vi har ingen förklaring till varför det ser ut så, säger Jesper Hörnblad, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Ur Socialstyrelsens siffror kan man utläsa att självmord och dödsolyckor är vanligare bland män, självmord är dubblet så vanlig som dödsorsak bland män jämfört med bland kvinnor. Dessutom skiljer sig åldern sig åt bland könen inom denna kategori då dödsfall till följd av självmord är vanligast bland män i åldern 85 år och äldre, medan det för kvinnor är vanligast i åldrarna 45 till 54 år.

Dödstalen är högre bland personer med grundskoleutbildning, både jämfört med personer som har gymnasial och eftergymnasial utbildning. Grundskoleutbildade löper även mellan tre och tre och en halv gånger så stor risk att dö av alkoholrelaterade orsaker.

I övrigt ger siffrorna vid handen att skador eller förgiftningar den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 1-39 år och att kvinnor i högre grad dör till följd av demens än män.

Mer läsning

Annons