Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi är överens – tre sjukhus ska vara i drift

I Kramfors den 11 oktober 2015 beslutade Socialdemokraterna i Västernorrlands förtroenderåd i full enighet om ett nytag avseende det tjänstemannaförslag som tidigare under hösten presenterats som ett svar på det uppdrag som landstingsfullmäktige givit om att landstinget ska ha en ekonomi i balans över tid.

Den politiska beställningen av ett i stort sett enigt landstingsfullmäktige var tydlig – fortsatt drift av tre sjukhus i länet, där såväl intäktsökningar som kostnadssänkningar kunde vara aktuella. Landstingsfullmäktige beslutade om att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle minska sina kostnader med 160 miljoner kronor inom en treårsperiod. Ytterligare 90 miljoner kronor skulle sparas inom landstingsstyrelsens verksamhetsområden. Allt sedan september 2015 har hälso- och sjukvårdsnämnden processat vidare med förändringar för att uppnå en ekonomi i balans. Nämnden har också beslutat om ett antal uppdrag till tjänstemannaledningen för att vända på ytterligare stenar. Konsekvenser för patientsäkerhet, akut omhändertagande och ekonomi ska belysas och dokumenteras.

Ett exempel är processen angående operationer. Nämnden begärde i september att få ett förslag till dagoperationer som skulle kunna utföras vid Sollefteå sjukhus. I november fick vi ett förslag från berörda länsklinikchefer. Det gick ut på att ha en verksamhet med planerade ortopediska operationer inklusive vårdplatser fem dagar per vecka. I januari fick nämnden möjlighet att ytterligare fördjupa sig i förslaget, som även innebär att akuta ortopediska operationer (det vill säga operationer som behöver göras inom 24 timmar) skulle flyttas till Örnsköldsviks sjukhus. Nämnden beställde då ett fullständigt förslag avseende både akut och planerad ortopedi i länet.

Inriktningen har varit att i dialog bredda och fördjupa arbetet. Sedan 1 januari 2016 så är landstingsskatten också höjd med 60 öre, vilket ökat landstingets intäkter i storleksordningen 300 miljoner kronor. För att uppnå en ekonomi i balans krävs också en kostnadssänkning med 250 miljoner kronor.

Under hösten så bedömde vi att processen skulle kunna bedrivas så att beslut om strukturåtgärder skulle kunna inledas vid landstingsfullmäktiges sammanträde i februari. Med anledning av det som hänt, med byte av landstingsstyrelsens ordförande, landstingsdirektör, samt byte av förvaltningschef för specialistsjukvården, med den stora mängden uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om, med de dialoger vi i den politiska landstingsledningen haft med fackliga företrädare och personal ute på sjukhusen, så har vi fått revidera tidsplanen. Bedömningen nu är att de första besluten kommer att kunna fattas i april. Vi ska kunna fatta beslut på väl processade, tydliga och kvalitetssäkrade underlag. Att samtidigt å ena sidan tillgodose alla dem som hävdar att det går alldeles för långsamt och å andra sidan dem som menar att processen går för snabbt fram är inte möjligt.

Vår absoluta mening är att vi fortsatt ska ha drift vid tre sjukhus i länet, där alla patienter i länet ska kunna ges en högkvalitativ vård, utifrån sina behov oavsett om man bor i Junsele, i Myckelgensjö, i Överturingen eller i centrala Sundsvall. Den vård och även eftervård som man behöver ofta, ska vara nära, den vård som man bara kommer i kontakt med någon gång i livet, kan man behöva resa lite längre till. Det är det beslut vi har i vårt parti och det är det vi är överens om inom vår landstingsmajoritet, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöparitet.

■■ Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon? Ladda ner Sundsvall Tidnings nya app här, till Iphone eller till Android!

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Erik Lövgren

Ordförande i landstingsstyrelsen (S)

Linnéa Stenklyft

Vice ordförande i landstingsstyrelsen (S)

Ewa Back

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (S)

Andreas Sjölander

Ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden (S)

Anna-Karin Sjölund

Ordförande i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel