Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi reser för mycket i bil – och för många är för stillasittandes

Replik på "Dags att ompröva våra prioriteringar gällande trafiken", ST 3 februari.

Claes Håkan Sjölund efterlyser i ST fakta och källor när det gäller hälsa och trafik i Västernorrland och Sundsvall. Här kommer svar på de flesta av hans frågor.

Även på E4-bron har mer än hälften av trafiken start eller mål inom Sundsvalls kommun. Det handlar alltså inte om genomfartstrafik på bron heller.

Läs också: Bra busshållplatser ökar bussresandet

Gamla E4 genom Njurunda anpassades så väl som möjligt till sin trafikuppgift som Europaväg. Tillsammans med den stora lokala trafiken blev dock trafikmängderna så stora att framkomligheten blev dålig. När nu trafiken på den gamla vägen minskat rejält är den överdimensionerad och det finns gott om plats för att utnyttja en del av den befintliga vägbredden till en gång- och cykelbana.

Att närmare hälften av alla bilresor i Sundsvall är kortare än fem kilometer framgår av de resvaneundersökningar som kommunen har gjort. Resultaten av den senaste är inte redovisade än, men den förra finns på länsstyrelsens hemsida att läsa för den som vill veta.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Data om folkhälsan i länet kan man hitta exempelvis i rapporten "Öppna jämförelser – Folkhälsa" från Sveriges kommuner och landsting. Där kan man se bland annat att Västernorrland ligger i botten när det gäller livslängd, under medel när det gäller självrapporterad hälsa, nära sämst när det gäller fetma, sämre än medel när det gäller hjärtinfarkt och under medel när det gäller tillgång till cykelvägar (avser Sundsvalls kommun). Länet ligger också bland dem som har högst andel stillasittande och högst andel bilresande. Att ohälsan beror på bilåkandet går förstås inte att säga med säkerhet. Men statistiken pekar på det och finns att ta del av för den som vill göra en egen bedömning.

Läs också: Biltrafiken har fått det bättre genom nya E4

Att partiklarna PM10 inte skulle vara farliga är en uppfattning som inte har stöd i forskningen. Tvärtom finns data som pekar på att även de partiklar som är något större än PM2,5 ger allvarliga hälsokonsekvenser. Hur som helst finns ett luftdirektiv från EU och svenska miljökvalitetsnormer som tvingar kommunen att sänka halterna av PM10.

En punkt har Claes Håkan Sjölund rätt på. Antalet cyklister har minskat något under 2016 jämfört med 2015. Utvecklingen över året är dock mycket ojämn med ökningar under maj, september och oktober, men minskningar under mars, april, augusti och november. Skillnaderna mellan månaderna kan till stor del förklaras av vädret. Vi har en del att göra för att få Sundsvallsborna att cykla även när det regnar! Men när det regnar är det fortfarande många som går. Vid den nya räknaren på Storgatan har vi nära 1000 gående per dag och fler i december än i augusti. Så om än cyklisterna inte är så många behövs gång- och cykelbanorna för fotgängarna.

Björn Abelsson

Läs också: Dåligt byggda hållplatser och usel snöröjning – Sundsvalls kommun måste älska avgaser

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel