Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraft ger lägre elräkning

Två repliker har kommit in på Svensk Vindenergis debattartikel i ST om att Västernorrlands vindkraft är en viktig del i energiomställningen. Dan Bakkman (22/1) menar att vindkraften ökar utsläppen av koldioxid, ökar elpriset och att vindkraftsbolagen är konkursmässiga. Ingvar Jorbe (22/1) menar att de norrländska skogarna kommer att fyllas av vindkraftverk. Allvarliga och felaktiga påståenden som behöver bemötas.

Till att börja med är det värt att påminna om varför vindkraften byggs ut. Vi har i dag en integrerad nordisk elmarknad och i en allt högre grad en europeisk elmarknad. Andelen fossil elproduktion på både den nordiska, men framförallt den europeiska, elmarknaden är fortfarande betydande och ur detta perspektiv innebär varje nytt vindkraftverk en stor klimatnytta. För varje elkabel vi bygger till våra grannländer blir nyttan större. Den nordiska elmarknaden har också ett underskott av elproduktion och behovet av nyinvesteringar det kommande decenniet är stort.

Bakkman menar att hela branschen står inför konkurs. Sanningen är att vindkraftsbranschen växer kraftigt och prognosen visar att det 2014 kommer att installeras omkring 1000 MW vilket är rekord. Både antalet verksamma företag och antalet anställda ökar. Hade påståendet om de stora förlusterna varit sant hade den snabba utbyggnaden av vindkraften inte varit möjlig, utan istället stannat av. De fortsatta investeringarna i vindkraft har, trots låga el- och elcertifikatpriser, kunnat fortsätta eftersom vindkraftverken hela tiden blir mer effektiva. Nya investerare har också lägre avkastningskrav än tidigare vilket bidragit till fortsatt utbyggnad. 

Bakkmans uppgift om att en villaägare betalar 2 000 kr per år till vindkraft är också kraftigt överdriven. Sanningen är ungefär 150-200 kr för en normalstor villa vilket enkelt går att kontrollera i Energimyndigheten officiella statistik. Eftersom utbyggnaden av förnybar el sänker marknadspriset på el är nettoeffekten för elkonsumenterna sannolikt positiv, alltså en lägre elräkning jämfört med om utbyggnaden inte skett. Det är åtminstone vad flertalet marknadsmodellsimuleringar av olika analysföretag visar.

Ingvar Jorbe uttrycker i sin replik en oro för vindkraftens lokala påverkan. Det krävs stor respekt för det faktum att vindkraften innebär ett intrång i naturen och att närboende kan känna sig oroliga för vad intrånget kommer att innebära. Kommunerna har en viktig uppgift i att planera och undanta de områden som är känsliga. Varje vindkraftsanläggning genomgår också en mycket omfattande miljöprövning. Många anläggningar får inte tillstånd.

Men det finns heller ingen anledning att överdriva vindkraftens lokala intrång. Som jämförelse kan nämnas att det totala antalet vindkraftanläggningar i Sverige tar upp en yta som är ungefär hälften så stor som den yta som skogsbruket avverkar till kalhyggen varje år. Till skillnad från vindkraften behöver inte heller skogsavverkningarna miljöprövas, utan det räcker oftast med en anmälan till Skogsstyrelsen.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att producera förnyelsebar el, inte minst från vindkraft. Tack vare goda vindlägen och ett förhållandevis väl utbyggt elnät kan vi producera ren el till betydligt lägre kostnader än vad som är möjligt i flera av våra grannländer och på kontinenten. Vi har också tillräckligt med plats för att bygga vindkraft med stor hänsyn till både natur och närboende. Detta är goda nyheter för både klimatet, industrin och vanliga elkonsumenter.

Annika Helker Lundström

Vd Svensk Vindenergi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel