Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraft, kostpolicy och flyktingar i fokus under Ånge kommunfullmäktige

Förslaget om att tillstyrka lokaliseringen av en vindkraftspark i gränslandet mellan Ånge och Bräcke kommun, blåste bokstavligt talat liv i Ångepolitikernas debattvilja. En vilja som höll i sig även under de följande kostärendena.

Annons

Men innan vindkraftsfrågan kom på bordet ägnades en hel del tid åt flyktingfrågor. Dels i form av medborgaråsikter, men också frågeställningar och resonemang med politisk grund.

IFO-chef Rebecca Lindberg informerade även om planerna på ett ökat antal boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn på Åsgatan (se ovan), innan flyktingsituationen lämnades därhän och ärendena på dagordningen tog vid.

Och där fanns alltså frågan som blåste liv i mötet – vindkraftsparken Fasikan.

Sven-Olof Sällström (SD) och Erik Thunefors (C) uttryckte en oro och tveksamhet kring vindkraft över lag, medan bygg- och mlijönämndens ordförande Erik Rapp (S) pekade på att området inte finns i kommunens översiktsplan.

Återremiss yrkades därefter från Dan Thornberg (KD) och Leif Edh (VFÅ), medan Sten-Ove Danielsson (S) ansåg att man borde säga ja.

Först efter ajournering stod det klart att ärendet återemitteras, och att man fram till nästa gång ordnar ett allmänt möte där det sökande företaget presenterar projektet för allmänheten.

Ett ärende som återvände efter just återremiss var förslaget till kostpolicy, och ännu en gång fanns det många synpunkter om dokumentet vilket utmynnade i ännu en ajournering.

Efter några justeringar kom man dock framåt och kunde klubba en kostpolicy, men med reservation från Vår framtids Leif Edh.

Andra beslut som togs av kommunfullmäktige var ...

... att godkänna delårsrapporten för 2015 med tillhörande åtgärdsförslag.

... att bilda samordningsförbund för finansiell samordning inom rehabilitering mellan kommunen, landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

... att anta förslagen till ny arvodesordning, krisledningsplan och reglemente för krisledningsnämnd.

... att upphöra med gåvor till förtroendevalda som slutar, förutom de som haft uppdrag i minst 25 år.

... att avslå Erik Thunefors (C) motion om tillagning av mat i hemmet av hemtjänsten. Samtliga ledamöter för M, SD, KD och C reserverade sig till förmån för återremiss på grund av bristfälligt underlag.

... att anse Leif Edhs (VFÅ) motion om öppna nämndsammanträden som besvarad, med tillägget att nämnderna bör hålla minst ett öppet sammanträde per år.